Homeopatie

Má dvě stě let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna.
Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy.

V poslední době se do popředí zájmu i odborné veřejnosti dokonce z řad vystudovaných lékařů dostává i homeopatie.
Nabízí se otázka proč? Odpovědi se nabízejí hned dvě.
1. Někteří lékaři (čest všem výjimkám), kromě alopatické praxe využívají homeopatii jako takový „vedlejšák“, protože je to moderní a mající dojmu, že to nemůže lidem nijak ublížit, spíše mnohdy sami nevěříce v jejich účinnost, je to pro ně především byznys. Pacient, který se jim svěří do rukou často odchází zklamán a přesvědčen o nesmyslnosti této metody léčby, protože se žádné výsledky většinou nedostaví.

2. Lidé, mnohdy bez lékařských titulů, kteří se snaží člověku opravdu pomoci od jeho utrpení a dlouhodobě se homeopatií zabývají a nejde jim pouze o svůj profit. Bohužel i zde se najdou takoví, kteří se neváhají přiživit na cizím neštěstí a dělají ostatním léčitelům špatné jméno. Člověk používající homeopatii musí dobře znát veškeré souvislosti a umět především pacientovi pozorně naslouchat a správně tyto informace vyhodnocovat, které jsou důležité pro výběr určitého homeopatického přípravku. Záměrně nepoužívám slovo lék, protože homeopatikum poskytne organismu pouze informaci pro aktivaci vlastního léčebného a uzdravovacího procesu.

Velmi zjednodušeně by se dalo použít přirovnání k rekonstrukci domu. Pro jeho úspěšnou obnovu potřebujeme přesné plány, tj. informaci jak má rekonstrukce probíhat (homeopatikum) a na druhou stranu potřebujeme i stavební materiál, bez něhož nemůžeme rekonstrukci zdárně provést (vitamíny a minerály, mající tělo nedostatek). Přirovnání je hodně zjednodušeno, ale princip je stejný.  

Vynikající kniha o základech homeopatie  je "Homeopatie více než léčba" od autora J. Čehovského (viz. úryvek z knihy), vysvětlující velmi srozumitelným způsobem principy fungování homeopatie. Kdo z nás se poprvé s touto možností léčby setkal a zjistil jak funguje, asi nevěřícně kroutil hlavou, jak může něco takového vůbec fungovat? Ovšem pravda je taková, že funguje a to velmi dobře za předpokladu, že vás léčí zkušený homeopat a ne amatér! Její účinky jsem si mohl ověřit i na sobě a má skrytá nedůvěra brzy pominula. Ovšem homeopatie v případě nezkušeného homeopata může vyvolat i závažnější zdravotní problémy, proto si před započetím léčby doporučuji ověřit reference homeopata.

Ale ani ve druhém případě není vše tak jednoduché jak by se zdálo. Základy konstituční, tj. klasické homeopatie, které položil Samuel Hahnemann jsou silně proti podávání více homeopatik současně nebo smíšených preparátů. Problém je v tom, že dnešní člověk žijící v městě je neustále pod vlivem různých okolností a mnohdy se již značně vymyká základním modelům stanoveným doktorem Samuelem Hahnemanem a Kentem. A tady je právě druhá skupina homeopatů, kteří volí vlastní směs více homeopatik a vesměs si je i sami připravují podle potřeb pacienta. Mnohdy mezi jednotlivými zástupci těchto 2 táborů dochází i ke značným střetům názorů. Nicméně homeopatie jako taková, je schopna léčit i chronická onemocnění, ovšem jako vše má i ona svá omezení.

* Homeopatie je schopna léčit nejen člověka, ale i zvířata, kde onu domnělou sugesci, můžeme naprosto vyloučit.


< zpět <

Validace stránky