Alternativní léčba

Určitě si mnoho z vás všimlo, jak dnešní generace až příliš dbá o svůj zevnějšek, na úkor svého nitra, které doslova likviduje za pomocí různých vymožeností dnešní doby. Jsou to např. anabolika, hormonální přípravky a také mnohdy bez rozumu vystavování se přílišnému slunění, nebo dokonce navštěvování solárií, pouze kvůli hnědé barvě kůže, mající časem nakonec efekt "vysušené tresky", protože taková kůže ztrácí svou přirozenou elasticitu a jemnost a přispívá k daleko rychlejšímu stárnutí kůže. V některých vyspělých zemích byl již dokonce provoz klasických solárií značně omezen, viz. podrobnější info. Dobrovolně si tak sami zakládáme na nemalé zdravotní problémy do budoucna, žijící v přesvědčení, že se nám nic takového nemůže stát, vždyť přece pojídáme různé inzerované a spásu přinášející potravinové doplňky, často syntetického původu. Rovněž škodlivost mobilních telefonů a tolik oblíbených mikrovlnek, bez nichž si mnozí z nás nedovedou život už ani představit, je zbytečné rozebírat, natož neustále poukazovat na požívání legálních drog, především cigaret, považuji za naprostý výkřik do tmy…

Alternativní léčba, pro někoho naprosto běžný prostředek návratu ke zdraví, pro jiného šarlatánství. Již od pradávna byli lidé zabývající se přírodní léčbou považováni za šarlatány nebo dokonce upalováni na hranicích za čarodějnictví. Tato doba již naštěstí pominula a mnoho cenných receptů, které si lidé předávají z generace na generaci se dochovalo dodnes a účinky přírodních látek dnes lidstvo znovu objevuje.
Paradoxně mnohdy stejný postoj zaujímají i někteří lékaři (čest všem výjimkám), kteří jsou přesvědčeni o svém neomylném postupu, který jim byl vštěpován po dobu studia na lékařských fakultách a přesvědčeni o jeho neomylnosti, stejně jako dříve ti, kteří onen hon na čarodějnice pořádali, akorát s tím rozdílem, že dnešní lékaři se neopírají o Bibli, ale o poznatky moderní medicíny, mnohdy dosti kontroverzní a stavějící zdraví pacienta až na druhé místo, před správnosti léčebného postupu, dle moderní vědy. Bezpochybně ona moderní medicína disponuje prostředky, které nám mohou pomoci od bolesti nebo projevů doprovázející nemoci, které vždy přiřadila nějaký honosný latinský název, pro nezasvěceného naprosto nic neříkající slova, (nápovědou může být aspoň tento online lékařský slovník). Tyto nemoci mají ne zřídka pro moderní medicínu přívlastek chronický a mnohdy jsme tímto odsouzeni k doživotnímu užívání léků, mající i značné vedlejší účinky. Paradoxem takové léčby může být sice zmírnění problému na únosnou mez, ovšem mnohdy si tímto dobrovolně poškozujeme organismus, jehož škody se mohou projevit až za delší dobu, dávající poté do jiné spojitosti, třeba s našim špatným životním prostředím. Tyto léky totiž nezřídka ovlivní funkci našich orgánů natolik, že naruší naší tělesnou rovnováhu a oslabí tím náš imunitní systém. O hormonálních "lécích" ani nemluvě.

Mnoho z nás si uvědomuje, že základem zdraví je perfektně fungující imunitní systém, který chrání naše tělo před infekcí, ale už často opomíjí jeho důležitost. Dnešní ona moderní medicína hledí na člověka spíše jako na stroj, který když se porouchá, je potřeba vadnou součástku opravit, vyměnit nebo dokonce úplně odstranit, ale nikdy nedokáže odstranit příčinu vzniku problému, ale řeší mnohdy dosti radikálně pouze důsledek.

Uvědomuji si, že tyto věty mohou pro mnohé znít dosti absurdně, ale když vidím až averzi některých lékařů proti alternativním způsobům léčby a tudíž přirozenější formě léčby a bez vedlejších účinků, nejradši bych je označil za šarlatány a hazardéry s našim zdravím, stejně jak to oni s oblibou tvrdí o lidech, kteří tyto léčebné prostředky uznávají a dokáží je správně používat. Pro tyto pány doktory není ani tak důležitý výsledek, tj. uzdravení člověka, ale spíše nevědecký způsob, který se vymyká jejich chápání a poznatkům moderní medicíny a pokud náhodou zabere, je to pouze placebo efekt, neboli sugesce :o).

Ze zdravotních důvodu a majíce už omezenosti klasické medicíny, ve stylu léčby vytloukání klínu klínem a mnohdy až arogantnosti lékařů a neochotě naslouchat problémům pacienta majícího mnohdy za hypochondra, protože se tito "lékaři" až příliš strojově řídí tím, co se ve školách zabývající se alopatickou (klasickou) medicínou naučili, jsem před několika lety zabrousil i do vod alternativní medicíny a začal se zaobírat možnostmi, které nabízí a je jich opravdu více než dost.

Mezi nejznámější patří Fytoterapie, tj. léčba pomocí rostlin (též léčivky nebo byliny), jejíž účinek na lidský organismus je nevyvratitelný a začíná si to dokonce uvědomovat i gigant jakým je farmaceutický průmysl, kde se v televizních reklamách nezapomenou zmínit o patřičné bylině v něm obsažené. Mnohdy mi to vyvolá ironický úsměv na tváři a vzpomenu si na scénu z filmu „Tajemný hrad v Karpatech“, kde vynikajícím způsobem ztvárnil postavu geniálního vědce R. Hrušinský, předávající knihu se svými objevy další postavě, kterou ztvárnil M. Dočolomanský. Jak využilo lidstvo tyto informace? Tuto knihu nakonec sežraly v archívu myši :o). Bohužel, ať se nám zdá tato scéna dosti tragikomická, v reálném světe to mnohdy funguje naprosto stejně. Lidstvo pro svou hloupost, zaslepenost a předsudky mnohdy po mnoha letech objevuje to, co již dříve bylo objeveno jedinci, kterým se za své mnohdy až revoluční objevy dostalo místo uznání jenom posměchu a opovržení. Dnes si jejich objevu nedovolí nikdo zpochybňovat nebo dokonce zesměšňovat.

V dnešním přetechnizovaném světě zaznamenáváme až příliš velký vzestup onemocnění jako jsou např. alergie, astma, cukrovka, rakovina… Poslední jmenovaná je více než alarmující. Před 2 lety, dle statistik touto nemocí onemocněl v naší republice každý čtvrtý člověk, dnes se již připouští dokonce každý třetí! A co naše moderní medicína za poměrně dlouhou dobu, kdy tato zhoubná nemoc dostala své jméno nabízí? Mnohdy chirurgické odstranění postiženého orgánu, běžně ozařování, chemoterapie a další diagnostické nástroje v podobě přístrojů využívající především rentgenového záření jako je RTG (rentgen), obzvlášť CT (výpočetní tomografie), když pominu šetrnější metody v podobě sonografie (ultrazvuku) nebo MRI (magnetické rezonance). Další metodou je vyšetření krve na tzv. nádorové markery. Bohužel mnoho lidí se stále mylně domnívá, že tyto látky jsou naprosto spolehlivým ukazatelem u zdravého člověka, což je chyba, viz. názor odborníků: Vyšetření nádorových markerů není vhodné u jedinců, u kterých není přímé podezření na nádorové onemocnění, vyšetření markerů se nepoužívá k vyhledávání nádorů u zdravé populace. Důvody jsou zřejmé, nespolehlivost a finanční náročnost.
Dále léčebné metody v podobě radioterapie (ozařování) a chemoterapie (nejznámnější ve formě infuzí) je dnes považována za jakýsi standard v léčbě této nemoci. Velmi toxické látky jsou vpravovány nemocnému do žil, mající za úkol likvidovat rakovinné buňky. Jenomže ani tyto jedy nejsou mnohdy na tyto buňky dostatečně účinné (jak jsou odolné) a jejím vedlejším účinkem je likvidace zdravých buněk, červených a bílých krvinek, poškozování důležitých orgánů a žilního systému (doslova je to spaluje zevnitř) a rozpad rovnováhy lidského organismu, a především imunitního systému, důležitého pro boj s nemocí. Pokud tato léčba nezlikviduje dokonale škodlivé buňky, vystaví náš organismus doslova na pospas. Je to stejné jako bychom v boji proti nepříteli zamořili bojiště a snažili se otrávit nepřítele, i za cenu obětování všech našich spolubojovníků a doufali, že ačkoliv nikdo nepřežije vyjdeme z toho živí. A když dokonale tímto krokem zničíme svoji armádu v podobě imunitního systému a řady nepřítele (rakovinné buňky) pouze prořídnou? Nezdá se vám tato taktika boje dosti absurdní a riskantní? Pro moderní medicínu ne, spíše naopak.
Ovšem již metoda podle Mudr. Jurkoviče (bližší info o této metodě naleznete také v diskuzi na pacienti.cz, dále v diskuzi na doktorka.cz, nebo v článku "Novodobý hon na čarodějnice, kauza Mudr. Jurkovič") nebo devitalizace Dr. Fortýna (odkaz 1 nebo odkaz 2 , příp. vyjádření RNDr. V. Horáka,CSc na doktorka.cz), je již pro onu medicínu paradoxně zahrávání si s ohněm. Doporučuji rovněž zhlédnout toto video. Rovněž doporučuji si vyhledat informace pojednávající o léčbě Dr. Sam Chachoua a Dr. Hamera,  které jasně potvrzují postoj a směr gigantu jménem Farmacie. 

Pohled klasické medicíny na člověka je mnohdy jako na stroj s množstvím součástek, alternativní medicína bere člověka jako celek a tak se jej také snaží léčit. Základem je tady především člověk, který se za použití stimulujících prostředků dokáže "opravit", tudíž vyléčit sám. Lidské tělo má až obdivuhodné regenerační schopnosti, které mají samozřejmě i své hranice...

Hlavním cílem moderní medicíny je spíše symptomatická léčba, tj. nemoci úplně neodstraňovat, ale jen simulovat léčení potíráním příznaků nemoci. V praxi to znamená, že člověk dostane "lék" na svůj aktuální problém (bolest, alergický projev, zánět, hnisání...), který pouze zmírní nebo potlačí nepříjemný pocit, případně příznak, díky čemu u pacienta vzniká dojem "vyléčení". Když nebyla odstraněná příčina nemoci, ale pouze důsledek, těžkosti se dříve či později vrátí, a to ve zhoršené podobě. Samotný název "symptomatická léčba" je poněkud zavádějící, protože nejde o doslovnou léčbu, čili úplné uzdravení, ale jen o potlačení příznaků – symptomů nemoci.

Několik citátů a postřehů z historie:

"Většina lidí zemře na následky léků, ne na svou nemoc."
Moliér 1650

"To, co víš, ti může pomoci, ale to, co nevíš, tě může zabít."

"Spolčení lékaři dokázali zablokovat přístup k novým způsobům léčby daleko víc, než kterákoliv jiná skupina."
Prezident Jim Carter

"Měsíc, v němž stávkující kanadští lékaři prováděli jen „nezbytné základní úkony“, se zapsal do statistiky zcela nečekaným způsobem: Úmrtnost pacientů v tomto měsíci poklesla o 40 procent."
(1999)

"Když Jacques Cartier roku 1535 zakotvil na řece St. Lawrence postihly posádku kurděje (na které tehdy neexistoval žádný lék). Objevil se však přátelský indián a ukázal Cartierovým mužům strom, který je svou kůrou a jehličím vyléčí. Kurděje zmizely (kůra a jehličky tohoto stromu obsahují vitamín C) a Cartier o tom po návratu do Evropy písemně uvědomil Lékařskou komoru. Sklidil jen výsměch, že se nechal svést k takovému nesmyslu nevědomým divochem; každý přece ví, že kurděje jsou neléčitelné. Lékařská komora neudělala nic z toho, co „divoch“ a Carter doporučili." (Kurděje pak dále sužovaly a zabíjely námořníky dalších 200 let.)
Záznam z roku 1600

"V letech 1479-1735 bylo téměř 9 miliónů lidí, převážně žen, mučeno a upáleno pro kacířství. Vetšina z nich byly bylinářky a intuitivní léčitelky neléčitelných nemocí; proto byly považovány za čarodějnice."
Záznam z roku 1750

"Ignaz Semmelweis vídeňský lékař maďarského původu prokázal, že umyl-li si doktor a sestra před zákrokem důkladně ruce, infekce u pacientů a úmrtnost matek po porodu výrazně poklesla. Požádal vedení nemocnice, aby personálu bylo nařízeno důkladné mytí a hygiena před operací nebo porodem. Byl varován, požádal o to znovu a byl z nemocnice vyhozen. Napsal o tom do Lékařské komory, byl veřejně zesměšněn, jeho objev ignorován a Semmelweis nakonec zemřel v ústavu pro choromyslné."  Podrobnější info o tomto lékaři.

To jsou ony paradoxy nejen z historie, ale odehrávající se i v současnosti...

Další metody alternativní léčby:

Homeopatie
Autopatie
Strava
Detoxikace organismu^ nahoru ^


Validace stránky