Biorezonanční přístroje

27.12.2006  Craft


Jak již samotný název rubriky napovídá je určena pro obeznámení se s elektronickými přístroji používající se v alternativní medicíně. Předem upozorňuji na skutečnost, že tyto přístroje nejsou přístroji zdravotnické techniky podle české legislativy, tudíž nejsou akceptovány alopatickou, tj. klasickou medicínou, i když mohou pomoci.


EAV
Zapper
Syncrometer
Oberon
Salvia


EAV

EAV je diagnostická a léčebná metoda, jejíž základy položil v 50 letech  Dr. Reinhard Voll. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na akupunkturních bodech rukou a nohou umožňuje zmapovat stav všech orgánů a systémů v lidském těle a přesvědčit se o zdravotním stavu celého organizmu a hlavně o skutečné funkčnosti jednotlivých orgánů a systémů v lidském těle. Léčitel tak může proměřit stav lymfatického systému, plic, tlustého střeva, vegetativního nervstva, oběhový systém, imunitní systém, orgánovou degeneraci některého orgánu trávicího traktu, trojitý ohřívač – energetická bilance organismu + hormonálního systému, srdce, tenké střevo, slinivku, slezinu, jater, kloubní degeneraci, žaludek, vazivovou degeneraci, zatížení kůže, tukové degenerativní onemocnění jater, stav žlučových cest, ledvin, močových cest, zkrátka všech důležitých orgánů a systémů lidského těla. Pomocí přístroje EAV lze monitorovat energetiku lidského organismu jako celku (aktivita, nedostatek energie, harmonie), stav energetických drah jednotlivých orgánů těla a energetickou odezvu organismu na aplikovanou terapii jako např. testování energetické odezvy organismu na používané bylinné čaje, potravinové doplňky, kosmetické přípravky, potraviny, srst zvířat apod. 
Kvalita jednotlivých orgánů je udávána hodnotami 1 – 300 kiloohm (jednotka el. odporu), přičemž optimum jsou hodnoty okolo 80 (hodnoty 70 – 90 jsou považovány za jakési „pásmo zdraví“). Při těchto hodnotách jsou jednotlivé dráhy energeticky vyrovnané a organismus jako celek se nachází v rovnovážném stavu.
Hodnoty 100 - 120 signalizují lehkou zátěž orgánů, 120 – 140 vysoká zátěž – degenerace orgánů spojená s usazováním solí, např. revma nebo artróza, hodnoty nad 140 pak ukazují velmi vážný stav, případně úplně stažené biopole (snížení nebo nepřítomnost volných elektronů v příslušné oblasti), čili nedostatek energie (a tím nedostatečnou činnost) v orgánu či systému.
Naproti tomu hodnoty 60 - 40 signalizují zvýšenou aktivitu (např. po kávě, cukru či alkoholu), pod 40 pak hyperaktivita a usuzujeme na zánětlivý stav, (ten se nemusí vždy při biochemickém rozboru krve projevit!), hodnoty pod 20 jsou již měřitelné i biochemicky např. zvýšená sedimentace krve. EAV lze s úspěchem použít při vyšetřování alergií, při diagnostice autoimunitních onemocnění, všech bolestivých stavů nejasného původu (bolesti břicha atd.), chronickém únavovém syndromu, při poruchách imunity a zejména při všech chronických onemocněních.

*Údajně dle použitého typu přístroje se tyto rozmezí hodnot mohou i mírně lišit, kde jsou pro normální stav orgánu uváděny hodnoty 45-55 dílků. Tuto informaci nemám však ověřenou z více zdrojů.

EAV tyto mnohdy skryté příčiny odhalí. Na základě tohoto vyšetření může vyškolený léčitel či lékař přesně určit, kde se v těle nachází porucha, popř. v jakém stádiu. Lze tak snadno, a pro nemocné zcela nenáročnou technikou, definovat odkud pramení potíže nebo zda je člověk zcela zdráv. Tuto velmi přesnou diagnostiku doporučuji i přes váš mnohdy klamný pocit, že jste zdraví a nic nepotřebujete! Tato metoda umožňuje osvětlit a léčit i nejasné diagnostické případy a je schopna včasně diagnostikovat problémy v organismu ještě před vypuknutím choroby. Další možností přístroje je individuální testování vhodných léků ať už klasických či alternativních (např. doplňky stravy) a kontrola léčby v jejím průběhu. Dále metoda umožňuje jedinečnou možnost testovat v živé tkáni toxickou zátěž škodlivinami z okolí (toxiny z potravy, ovzduší, alergeny, zubolékařské materiály apod.), což klasická medicína nedokáže objasnit, a přesto to může být zdrojem i vážných potíží nemocného. Kromě toho se pomocí EAV dá pravidelně ověřovat účinek jakékoliv terapie a včas odhalit možné komplikace. Jde o metodu, která je velmi levná a bezbolestivá a pro nemocného zcela nenáročná, takže ji lze s úspěchem použít i u zcela malých dětí. EAV metoda je metodou tvořivého přístupu k člověku a vyžaduje i tvořivého léčitele nebo lékaře. Tato metoda zohledňuje individuální přístup k nemocnému a je bez vedlejších účinků. EAV lze využívat téměř ve všech lékařských oborech. Umožňuje díky svému komplementárnímu přístupu zjistit
onemocnění tam, kde rozlišovací schopnost konvenční medicíny selhává (např. otravy těžkými kovy, intolerance některých potravin, virová onemocnění apod.).

        Zapper / Zapgen

Přístroj využívající Rife frekvencí, který v léčbě různých nemocí začala používat americká lékařka Hulda Regehr Clark, který má za úkol ničit parazity v těle, podrobnější informace se můžete dočíst v její knize "Revoluce v léčení nemocí". Doktorka Clarková tímto počinem navázala na práci Royal Raymond Rife.
Na internetu jsem narazil na spoustu kladných i záporných ohlasů okolo zapperu Dr. Clark, nicméně mnoha lidem dokázal pomoci od nemocí, kterých se pomocí klasické medicíny nedokázali zbavit, že by opět zapůsobil placebo efekt, čili sugesce? Dle mě těžko zapůsobí psychologický efekt u nemocí jako bradavice, plísně, lupénka nebo dokonce přítomnost borelií v krvi, jak jsem se mohl dočíst. Z technického hlediska a dnešních zákonů fyziky je to hloupost, ovšem dodnes nám nejsou známe mnohé procesy odehrávající se v lidském těle a co je vyvolává nebo potlačuje, tak samo co způsobuje mnohé patologické změny a nemoci. Svádět vše pouze na sugesci je poněkud krátkozraké a přitažené za vlasy. Dle mě je zásadní rozpor v použité konstrukci zapperu. Rife používal pro každé onemocnění specifickou frekvenci. Standarní zappery používají frekvenci pouze kolem 30kHz, což poněkud dosti zužuje rozsah použití.

Postřehy:
Autorkou zappingu je doporučeno zapper používat ze začátku každý den ve třech 7 minutových intervalech s pauzou 20-30 minut po každém cyklu po dobu 1 měsíce. Poté stačí pouze 1x týdně. Dle toho jak se budeme cítit lze tyto 3x7 minutové intervaly prodloužit až na 3x15 minut. Rovněž pro zvětšení účinnosti je vhodné kromě 2ks ručních elektrod používat 1 ks, případně 2 ks, nožní elektrody, popis jejich zapojení, třeba zde.
Dle autorky zapingu H. R. Clarkové kladné pulsy z přístroje nedokážou pronikat do orgánu jako např. střeva, ale pouze proudí podél jejich stěn, proto doporučuje toto kombinovat s bylinnou kůrou v podobě tinktury z ořešáku černého a kapslí z peliňku a hřebíčku.

Rozhodně nesouhlasím s tvrzením, že účinný zapping lze provádět pouze u výstupního napětí 9V a výše, osobně jsem si tohle mohl ověřit na svém prototypu zapgenu. Mnoho z nás určitě ví, že lidské tělo je převážně složeno z vody a voda je vynikající médium, tj. nosič signálu a dokáže jej šířit plošně i při jeho slabé intenzitě. Ztotožňuji se s názorem vlivu harmonických frekvencí. Jednoznačně největších účinku zappingu lze docílit frekvenčním generátorem, kde si lze nastavit volitelné frekvence. Rovněž se mi daleko více osvědčili frekvence do 20kHz, dle seznamu (CAFL), než vysoké frekvence, které používá H. Clarková.  Také postupně dle mojich pokusů se zappingem zjišťuji, že honba za ideálním průběhem signálu, není až tak klíčová jak by se zdálo a duty cycle v poměru 50/50 je naprosto dostačující.
* Doporučuji k aplikaci zapingu používat pouze kvalitní nerezové elektrody nejlépe z potravinářské oceli. Jiné materiály velmi rychle mohou korodovat nebo oxidovat, např. měděné elektrody jsou naprosto nevhodné. Vhodné elektrody můžete zakoupit třeba ZDE.

Upozornění:
Tento přístroj nesmějí používat osoby s kardiostimulátory a kovovými implantáty. Rovněž by jej neměly používat těhotné ženy a děti.

Vysvětlivky:
Zapper - přístroj jehož obvod je laděný na jeden max. dva základní kmitočty.
Zapgen - přístroj obsahující frekvenční generátor, který již produkuje širokou škálu frekvencí s možností jejich volby uživatelem. Cena těchto přístrojů je již znatelně vyšší, oproti klasickým zapperům.

Výrobci zapperů / zapgenů na našem trhu:

Craftgen PC Zapper (CPZ) - je novinkou na poli zapgenů, založený na frekvencích dle R. R. Rife a především frekvencí dle seznamu CAFL a NCFL. Ovládání přístroje je řešeno prostřednictvím počítače, umožňující tak jeho velmi snadnou obsluhu a úpravu obsažených 1935 základních frekvenčních sestav, případně vytváření vlastních v neomezeném počtu. Tyto frekvenční sestavy jdou velmi snadno zálohovat na jakékoliv záznamové médium a uživatelé těchto přístrojů si mohou frekvenční sestavy dokonce mezi sebou i sdílet. V praxi to znamená, pokud se vytvoří frekvenční sestava dle požadavků, stačí ji pouze zaslat prostřednictvím elektronické pošty nebo umožnit její stažení z internetu. Po vložení této sestavy do databáze ji lze okamžitě spustit bez nutnosti cokoliv dále nastavovat. To je pouze jen malá část toho, co přístroj všechno umožňuje.

Ravo Zapper - dle specifikací výrobce model produkuje frekvence v rozsahu 1Hz - 900kHz, čili už se jedná o zapgen. Umožňuje nastavovat velikost napětí a také měnit nebo upravovat továrně nastavené předvolby. Jednotlivé předvolby (rozsahy frekvencí od - do) pak postupně projíždí. Přístroj umožňuje i předvolbu pevných frekvencí za předpokladu, že rozsah frekvence (od - do) nastavíme na stejnou hodnotu a tak ji lze i uložit. Na unikátní výrobek, jak jej výrobce prezentuje, má ale z mého pohledu, poněkud nepříjemné nevýhody nebo spíše nedostatky, na které jsem si nedokázal zvyknout.
- V případě jednorázové volby pevné frekvence, jde poněkud až krkolomně nastavit pouze při provozu přístroje.
- Doslova "mačkací spartakiáda" při projíždění seznamu uložených frekvencí a nezobrazování číselných pozic frekvencí na displeji. Uživatel tak často neví, zda listuje dopředu nebo dozadu, i když podle grafického symbolu šipky je přesvědčen, že projíždí menu tím správným směrem. I takovou základní funkci jako je automatické listování při podržení tlačítka, budete u Ravo zapperu hledat marně.
- Velmi zdlouhavá editace uložených frekvencí (především názvu) a nemožnost zálohy vlastních  uložených frekvencí, nejlépe přes uživatelské rozhraní, např. USB nebo již implementovaný sériový port RS232 pro servisní účely, což by vše značně zjednodušilo a urychlilo, takže se při editaci většího počtu uložených frekvencí doporučuji obrnit trpělivostí.
- Automatické vypínání přístroje po 1min. nečinnosti i v editačním módu.
- Nezobrazování indikace stavu nabíjení a ukončení nabití vestavěné aku baterie, aspoň podle LED diody. V případě, že přístroj přenášíte a vypnete jej hl. vypínačem pro případ nechtěného zapnutí a pak jej připojíte na nabíječku, k nabití vestavěného aku nedojde, právě z důvodu vypnutého hl. vypínače a především absenci signalizace nabíjení, která by na toto uživatele opticky upozornila.
- Velmi krátká životnost vestavěného akumulátoru, (velmi rychle ztrácí původní kapacitu). Jak je to s uplatňováním záruky na vestavěný akumulátor je uvedeno zde.

Výrobce také nabízí ke svému zapgenu i různé příslušenství, jako je nožní elektroda nebo další pár ručních elektrod, dále elektrody z vodivé pryže a také aplikační nástavce, které pojmenoval zappicatory. Škoda, že ceny nejsou pro našince přece jen lidovější. 

* Vzhledem k některým výtkám o údajné neaktuálnosti výše uvedeného přístroje Ravo Zapper, který byl výrobcem nahrazen novějším modelem s názvem Super Ravo Zapper, uvádím následují změny, ke kterým u tohoto nového modelu došlo a sami můžete tak posoudit, zda je opravdu již vše super, jak se přístroj ve svém názvu honosí.

- Počet předvoleb byl navýšen o dalších 265 předvoleb plus původních 85, čili celkem 350 předvoleb.
- Rychlost posunu frekvence je nyní nastavitelná na tisíciny (Hz, kHz).
- Výrobce také vyslyšel nutnost funkce automatického listování (posunu) při stisknutém tlačítku, nicméně "mačkací spartakiáda" při nastavování předvoleb pokračuje stále dále. 
- Stávající nabíjecí adaptér (nabíječka) byl vyměněn za jiný typ se zelenou diodou. Nicméně smysl této diody je spíše pouze estetický, maximálně nám signalizuje pouze to, že je nabíječka připojena na síť 230V, čímž problém s absencí signalizace stavu nabití vestavěného akumulátoru a také problém nabíjení při vypnutém hlavním vypínači stále přetrvává, stejně tak problém s krátkou životností vestavěného akumulátoru.

A to je vše, kde tento přístroj zaznamenal nějaké změny. Jestli k lepšímu, to už nechám na posouzení jeho uživatelů. Bohužel všechny ostatní výše vytčené nedostatky stále přetrvávají. Přiznám se, že ruční nastavování 350 předvoleb, zvláště názvu jednotlivé předvolby mě při způsobu ovládání tohoto přístroje trochu děsí.

ZapGen 1000 Bviz. manuál, model produkuje frekvence v rozsahu 1Hz-999 kHz. Umožňuje nastavovat velikost napětí a také měnit nebo upravovat továrně nastavené předvolby. Umožňuje celkem zajímavou funkci rozmítání frekvence v rozsahu +/-3%, což znamená, že nastavenou hodnotu např. 1000Hz projíždí v rozsahu 970Hz až 1030Hz desetkrát za sekundu po malých krocích. Funkci rozmítání frekvence lze i vypnout. Nevýhodou je pak provoz pouze z 9V baterie, rozumnějším řešením by bylo použití vestavěného akumulátoru, jak má řešen Ravo Zapper.
Tento přístroj jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, jenom doufám, že tohle výrobce v manuálu nemyslí vážně  a jedná se pouze o překlep, cituji: Jedná se o malý příruční přístroj s bateriovým napájením, který digitálně generuje přesné sínusové frekvence v rozmezí od 1Hz do 999 kHz." Pouštět si do těla sínusové frekvence už nepovažuji za příliš moudré a bezpečné.  Přístroje určené primárně pro zapping generují pouze obdelníkový signál (square).

* Pokud si chcete někdo vyrobit vlastní ruční elekrody, doporučuji zásadně používat celonerezový materiál a ne snadno dostupnou měď, kvůli její oxidaci.

* Původní Rifeho frekvenční generátor neboli "Rifeho paprskomet" nepoužíval k přenosu signálu do organismu elektrody jako přístroj Zapper, ale speciální plasmovou lampu, která se na pouhé 3 minuty rozsvítila. Údajně tímto způsobem přenesené vlny pronikaly i do hlubší části těla, jako jsou právě střeva. Bližší info o tomto naleznete třeba zde.
* Na některé dotazy jsem se rozhodl tady přidat podrobnosti ohledně Rifeho frekvenčního generátoru:
Popis a schémata zapojení přístroje údajně dle původní koncepce -  odkaz 1, odkaz 2   (Musím upozornit na skutečnost, že tyto schémata již nejsou určeny pro kutily, ale pro odborníky, protože se zde již pracuje s dosti vysokým napětím!)
Katalogy plasmových trubic - odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3Seznam léčebných frekvencí CAFL (The Consolidated Annotated Frequency List)   -   stažení v pdf

Seznam léčebných frekvencí NCFL (The Non-Consolidated Frequency List)   -   stažení v pdf

Původní seznam léčebných frekvencí dle Dr. H. R. Clark  (jedná se o frekvence v kHz!)


Video znázorňující destrukci organismu Blepharisma po zásahu plazmové vlny vygenerované z Rifeho generátoru. (Velikost videa 1,8MB).


Schémata zapojení různých konstrukcí zapperu:

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení  Klikni pro zvětšení  Klikni pro zvětšení  Klikni pro zvětšeníKlikni pro zvětšeníKlikni pro zvětšení
Syncrometer

Jedná se o další přístroj, který používá ve své práci Dr. Clarková a je popsán i v její knize Revoluce v léčení nemocí. Poslední dobou jsem rovněž zaznamenal stoupající zájem o tento velmi jednoduchý přístroj. Schéma originálního zapojení dle Dr. Clarkové, ke stažení zde. Oba přístroje (zapper, syncrometer) v původní koncepci jsou velmi jednoduché přístroje, které si doslova za pár korun, může postavit téměř kdokoliv. Jediným problémem může být u nás již těžce dostupný transformátorek obsažený ve schématu syncrometru, který byl dříve běžnou součástí starých tranzistorových rádií ruské výroby, typu Hviezdočka, apod. Ale kdo hledá, ten najde :-)
V případě zájmu EN manuál, na který jsem na internetu před časem narazil, kde jsou všechny principy práce se syncrometrem a také stavba syncrometru a zapperu podrobně vysvětleny.
Komerčně prodávaný syncrometer pak naleznete třeba zde.


Oberon

Geniální diagnostický a terapeutický přístroj nebo video hra za značný obnos?

Tuto otázku jsem si zprvu pokládal i já. Údajně originální přístroj je prezentován ruským výrobcem Institute of practical psychophysocs pod názvem Metatron (Oberon-Metatron), jehož pořizovací cena je značně vysoká a pohybuje se v ceně nového vozu střední třídy. Další zajímavé informace naleznete v češtině třeba zde. Zde je uváděn i výrobce přístroje Biolaz-Oberon, kde se dle mě už spíše jedná o licenční spor, než nefunkčnost přístroje, jako takového.

Rovněž byla prolomena ochrana software Metapathia a distribuován pod názvem Dianel, který je téměř totožný s originálem Metapathia. Biolaz-Oberon používající se na Moravě a v Čechách,  používá software s označením Titanium (obrázky, viz níže). 
* Vzhled jednoho z údajných padělků i co se SW Dianel týče (náhledy 01, 02, 03).

Odkazy na CZ stránky, které nabízejí terapii pomocí přístroje Biolaz-Oberon, viz. níže.
Další informace o přístroji Biolaz-Oberon na českých stránkách, naleznete zde.

Pokud chcete vidět příklady jednotlivých grafů, v případě některých onemocnění, zde je ke stažení demo.


Jak přístroj funguje?
Jedná se o nelineární bezkontaktní kvantový generátor, skládající se z hlavových senzorů (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavového laserového snímače umístěného na tzv. třetí oko. Ty snímají informace z magnetických polí mozkového centra. Tyto signály jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku. Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru Metapathia. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, separátních enzymů a hormonů.
V přístroji jsou údajně využity objevy jako NLS (Nikola Tesla a seznam jeho patentů), Rife generátor zvaný také Rife paprskomet (R. R. Rife), bližší info odkaz 1 a odkaz 2 a EAV (Dr. Reinhard Voll). Součástí přístroje je obsáhlá databáze, vycházející nejen z čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasické medicíny v podobě software Metapathia (Metatron) nebo Titanium (Biolaz-Oberon). Díky tomu má být schopen odhalit začínající nebo již probíhající patologické změny v organismu, odhalit viry a bakterie, hypo či hyper funkce jednotlivých orgánů. Tyto patologické změny jednotlivých orgánů zobrazí přehledně v podobě bodů nebo grafů na obrazovce monitoru PC, ke kterému je připojen. Diagnostikou jeho možnosti ovšem nekončí. Rovněž umožňuje nápravu orgánů pomocí metaterapie a zjistit chybějící látky a minerály v organismu. Pomocí principu EAV zjišťuje procentuální účinnost vhodnosti vybraného preparátu a také vytváří účinné informační léky (homeopatika) z pevného nebo kapalného skupenství (kuliček cukru nebo vody).
Počáteční diagnostika přístrojem trvá v rozmezí 1-2hodiny, dle výkonnosti PC zvládat velké množství vyhodnocovaných dat. Poté terapeut musí tyto výsledky vyhodnotit a zjistit příčiny vašeho problému.

Info 27.10.2007:
Vzhledem k tomu, že nechci zatajovat žádné dostupné informace a také aby mé osobní názory a pocity někoho neovlivňovaly natolik, aby odmítal i standardní vyšetření klasickou medicínou, rozhodl jsem se tady zveřejnit nové informace, které jsou mi známy. Již delší dobu jsem se snažil získat nějaké bližší informace od provozovatelů Biolazu, většinou byly buď bez odpovědi nebo jsem narazil na velkou neochotu cokoliv sdělovat. Pak jsem z další snahy a především z nedostatku času se tím dále zabývat, rezignoval. Rovněž u několika mě známých osob byly výsledky na přístroji Biolaz poněkud diskutabilní, i když ne vždy zcela scestné.
Rovněž dne 24.10.2007 proběhla reportáž "Kosmický zázrak" na TV Nova v pořadu Na vlastní oči, kde bylo testování prováděno na přístroji Metatron. Zvolený způsob testování přístroje se mi zdál natolik solidní, že jsem se rozhodl jej tady také uveřejnit. Tento nezávislý test byl na podnět paní Nedorostové, která byla krajně nespokojená s výsledky na přístroji Metatron (nezaměňovat s přístrojem Biolaz), který provozuje pan ing. Troian a výsledkem byly zcela rozcházející se údaje se zdravotním stavem dvou testovaných osob. Prvním byl muž středního věku trpící cukrovkou 2 a ženy, v tomto případě přímo reportérky, která nepociťovala žádné zdravotní problémy. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat v následující reportáži.


Oberon - Metatron:

    Podařilo se mi konečně získat i bližší technické informace pro přístroje německého výrobce Biolaz-Oberon a jejich nové obrázky.

*
Výrobce rovněž dodává ke každému přístroji certifikát o hygienické a zdravotní nezávadnosti. 


Biolaz-Oberon 11SM:

Vnitřní generátor pracuje jak na nízké modulační frekvenci 240Hz, tak vysoké 1,5 až 2,1 GHZ, přesnost diagnostiky u virtuálních modelů větších orgánů 85-90%, histologické virtuální modely 70-85%, cystologické struktury 70-80%, genetické struktury 65-70% a biochemické struktury 65-75% . Přístroj umožňuje vyhodnocovat účinnost/škodlivost chemických nebo biologických preparátů na organismus pacienta.  Tento model používá drtivá většina provozovatelů v ČR.

* V případě zájmu mohu poskytnout podrobnější manuál výrobce v pdf formátu k tomuto modelu přístroje.


               
Biolaz-Oberon 21SM:

U tohoto modelu se mi zatím nepodařilo zjistit bližší technické informace.


Biolaz-Titanium Professional:

Vnitřní generátor pracuje na modulační frekvenci až do 4,0GHz, přesnost diagnostiky u virtuálních modelů větších orgánů 90-95%, histologické virtuální modely 75-85%, cystologické struktury 75-85%, genetické struktury 70-85%, biochemické struktury 75-85%. Přístroj umožňuje vyhodnocovat účinnost/škodlivost chemických nebo biologických preparátů na organismus pacienta.


Seznam všech testů, které je Biolaz-Oberon schopen údajně provádět.Software Metapathia-Titanium s již i CZ lokalizací (standardně v RU, EN, DE, PL):

Ke stažení demo01 nebo demo02 softwaru ve flashové animaci.


  
Seznam kontaktů na provozovatele přístroje Biolaz-Oberon:

Bystřice pod Hostýnem

Zlín

Brno

Olomouc

Litovel

Ostrov u Karlových Varů

České Budějovice

Praha

Seznam kontaktů na provozovatele přístroje Oberon-Metatron (ing. Troian):

Praha

Jičín


* Doporučuji se "Oberonistům", kteří provádějí pouze vyšetřování po skupinách, obloukem vyhnout. Člověk pak ztrácí soukromí a klid, které je pro každé sezení nutno dodržet. Natož se v dostatečné míře a čase nerušeně věnovat pouze jednomu člověku, který vyšetření na Oberonu právě podstupuje.

*
Zatímco Oberon je spíše zaměřen na fyzické části těla (jednotlivé orgány) a pouze velmi malou měrou působí v psychické a emoční oblasti, přístroj L.I.F.E. se snaží jít tady mnohem dále.
Zatím pouze pro představu náhled přístroje a úvodní obrazovky software.


* Odkaz na web stránky přístroje L.I.F.E. a rovněž podrobný přehled dalších přístrojů používaných v alternativní medicíně.

CZ a SK stránky:
Skenar
Imago


* Zmíním zde rovněž přístroj Quick Read , jenž sice přímo nepatří mezi přístroje alternativní medicíny, ale můžete na něj narazit v některých ordinacích praktických lékařů, který vás mnohdy může ušetřit zbytečnému užívání ATB.


Edit: 15.6.2007

Salvia

Tento přístroj jsem si na sobě vyzkoušel na radu jednoho přispěvatele ve fóru
Salvia hned na první pohled připomíná koncepci vycházející z přístroje EAV.

Jeho nezbytnou součástí je zakulacený měřící hrot a válcová elektroda (stejně jako u EAV). Ve vrchní části přístroje je miska, do které se vkládají vzorky (je jich něco kolem 60 ks, které jsou dodávány jako příslušenství přístroje), obsažené v malých skleněných ampulkách umístěné v dřevěném pouzdře. Jejich výplň vypadá u všech stejně (kromě ampulky s testovacím toxinem) jako nažloutlý jemný písek, který obsahuje požadovanou informaci, jak z oblasti fyzické, tak i psychické (např. deprese). Jednotlivé ampulky jsou pro snadné rozlišení očíslovány. Testování se provádí po jedné ampulce umístěné do misky na vrchní části přístroje. Výsledek měření je jak v optické podobě, tj. pomocí ručičkového indikátoru, tak akustické, tj. pomocí zvukového signálu s proměnou výškou tónu.

Co se základních informací týče se dozvíte zde.

Přístroj dle dostupných informací pochází od Mudr. Josefa Jonáše.

* Nicméně na jeho osobu začínají poslední dobou dopadat ne příliš pochvalné zkušenosti lidí, kteří vyhledali jeho pomoc. Nemohu ovšem posoudit, zda se tyto informace zakládají na pravdě, či nikoliv, každopádně tyto negativní reakce jsem zaznamenal především na různých fórech z oblasti alternativní medicíny. Ceny jeho preparátů rovněž nepatří zrovna mezi lidové.

Pořizovací cena samotného přístroje se pohybuje kolem 11000kč. Pokud bychom chtěli přístroj propojit s PC, musíme si ještě zakoupit HW klíč, což je vlastně převodník neboli interface za cenu kolem 4000kč. Cena počítačové databáze neboli EAM set, kde jsou údajně informace až o 14 000 testovacích ampulích v elektronické podobě je kolem 28 000kč. Přístroj Salvia je plně funkční i bez těchto doplňků, ale obsahuje pouze základní sadu fyzických ampulí.
Elektroda v podobě zakulaceného hrotu je dobré aby byla odpružena, (starší modely přístroje Salvia toto postrádali), jinak může vyvolat nepříjemný pocit bolesti od tlaku hrotu na měřený bod.
Přístroj se základní sadou ampulí nedokáže určit přesně patogen nebo podrobněji problém na jednotlivém orgánu, jak je třeba známo o Oberonu, ale pouze lokalizovat nějaký problém s jednotlivou části těla, např. ledviny, játra, srdce, krev, plíce, atd. Pro podrobnější diagnostiku přístrojem Salvia, je potřeba i výše uvedené příslušenství nebo rozšířené sady fyzických ampulí.
Za výrazně menší cenu se dá pořídit i klasický přístroj  EAV, jako např. tento i s testovacím kalíškem pro vliv preparátů na testovaný organismus, což obsahuje i Oberon.


Craft^ nahoru ^

Validace stránky