Výroba koloidního stříbra v domácích podmínkách

10.5.2008  Craft

Info 22.10.2009


Spuštěn nový internetový obchod E-shop.Info 15.1.2009

Spuštění samostatné internetové prezentace pro generátory Craftgen 
www.craftgen.cz a www.craftgen.euInfo 1.1.2009


Byl zahájen prodej nové modelové řady Craftgen KSG4.Info 17.6.2008:


Značně variabilní přístroj na výrobu velmi kvalitního koloidního stříbra Craftgen KSG3, splňující níže uvedené podmínky, lze již zakoupit zde.Vzhledem ke stále značným nejasnostem, co se výroby koloidního neboli iontového stříbra týče (dále KS), jsem se rozhodl tady sepsat své poznatky a zkušenosti s jeho výrobou. Onu teorii již tady záměrně uvádět nebudu, té již bylo napsáno poměrně dost. Pokud někdo neví, co je koloidní stříbro a k čemu slouží, tak vše potřebné si může vyhledat třeba na google.cz.
Rovněž pozastavení prodeje dosti kvalitního KS pod obchodním označením Ag100 o údajné koncentraci 10ppm (ve skutečnosti byla větší), sic nebylo zrovna nejlevnější, jenž se dalo do konce roku 2007 v CZ zakoupit a nahrávání tak neseriózním výrobcům generátorů KS, mě přimělo začít se podrobněji zabývat jeho domácí výrobou.

Z důvodu množících se dotazů na kvalitu i nabízených hotových produktů prostřednictvím internetu, jsem se rozhodl sepsat své poznatky do malého článku pod výstižným názvem klamy - reklamy.Vysvětlivky často používaných pojmů a zkratek:
KS - koloidní stříbro
Ag - chemická značka stříbra
ppm - jednotka koncentrace koloidního stříbra (standardně užívané je 10ppm)
µS - jednotka vodivosti
PWT konduktoměr - měřič pro měření vodivosti vody (vhodný je pouze s rozsahem do 99,9µS)
Tyndallův efekt - orientační měření koncentrace KS pomocí červeného laserového paprsku


Barva KS je správná zlatavá nebo čirá (transparentní)?


Mnoho lidí se stále dohaduje, která barva KS je správná. Někteří tvrdí, že správné a max. účinné KS je právě zlatavé, jiní naprosto čiré.

Výroba KS má mnoho úskalí, která se dají při jistých zkušenostech zvládnout a vyrobit si tak KS o vysoké kvalitě. Pokud jste si někdy zakoupili KS s obchodním označením Ag100 od výrobce Aurum Health Products Ltd. (Anglie), který v CZ a SK distribuovala firma PharmaActive, zjistili jste, že KS bylo i po několika měsících stále krásně čiré a jeho účinnost nebylo žádné placebo.

Proč je KS vyrobené v domácích podmínkách zlatavé barvy?

Kamenem úrazu je právě volba vhodného zdroje. Jedním z nejpoužívanějších zdrojů pro proces elektrolýzy a výrobu KS je právě napěťový zdroj. Pokud jej použijeme, můžeme se spolehnout, že vyrobíme zlatavé KS a pokud je i po ukončení výroby čiré, do druhého dne svůj zlatavý nádech získá.

Proč k tomu dochází?

Jednoduše proto, že pokud dodržíme podmínku kvalitní vody pro výrobu KS, jejíž vodivost je velmi nízká od 0,1uS do 1uS, tak v případě použití napěťového zdroje dojde k jednoduchému efektu, kdy počáteční proud rapidně stoupne na mnohonásobek své správné hodnoty.

Co tím docílíme?

Při tak silném proudu dojde k vytrhávání velkých částic z Ag elektrod a mnohdy k jejich černání a uvolňování se černé hmoty z jejich povrchu a tvoření se kalu na dně nádoby. To mnoho lidí vyřeší přeceděním a už se dále tím, co vlastně vyrobili nezabývají, což je právě ona chyba, nahrávající strašidlu jménem argyrie, protože částice stříbra jsou natolik velké, že náš organismus musí vynaložit nemalé úsilí aby je z těla vyloučil, většinou však začnou ulpívat v těle především v játrech. Tohle je samozřejmě mnoholetý proces a nedojde k tomu za několik měsíců, leda, že by se takové KS užívalo ve značných dávkách.
* Pro lepší představu, jak vypadá ono zabarvení kůže v reále a poněkud v extrému, které vyvolává onemocnění zvané argyrie, kterou si přivodil Paul Karason, užívající KS již dlouhá léta hezky zlatavé barvy, který to pil asi jako vodu, zde několik videí.

Lze vůbec v domácích podmínkách vyrobit KS o rozumné velikosti částic a tím si neohrožovat vlastní orgány z nahromadění stříbra?

Je to poměrně jednoduché a ta správná odpověď je proudový zdroj. Pokud si vyrobíme proudový zdroj a spočítáme správnou hodnotu proudu a tu budeme během celého výrobního procesu přesně dodržovat, je velká pravděpodobnost, že KS si svou čirou barvu uchová dostatečně dlouho a nezačne docházet k jeho aglomeraci, za předpokladu, že vyrábíme KS o rozumné koncentraci.

Proč pravděpodobnost?

Protože jsou zde další aspekty, které se podceňují. Lidé, kteří používají napěťové zdroje uvádějí, že při změně polarity dochází k většímu uvolňování černé hmoty do roztoku, ale při používání proudového zdroje vás mohu ujistit, že k takovému efektu vůbec nedochází. Rovněž pokud vyrobíte KS a dodržíte správně všechny podmínky na výrobu může přesto KS o větší koncentraci nad 20ppm začít aglomerovat, tj. dochází ke shlukování částic a vytvářejí se tak daleko větší částice stříbra, což se projeví zlatavou barvou KS, tomuto bohužel nelze zabránit. KS o vysokých koncentracích je poměrně nestabilní, proto k tomuto dochází.

Jednoznačně použití proudového zdroje má opravdu své opodstatnění, co se kvality a velikosti vyrobených částic týče a tím i jeho účinnosti. 

Z českých výrobců komerčně prodávaných generátorů koloidního stříbra mi není znám žáden, který by splňoval požadavky na přijatelnou kvalitu KS. Naopak mohu doporučit generátory řady SilverGen (převážně model SG7, u modelu SG6 jsem s odstupem času zaznamenal několik opodstatněných uživatelských výhrad z hlediska konstrukční části, jenž mohou působit nemalý problém s manipulací přístroje), které mi byly také jednou z inspirací ve vývoji své koncepce generátoru Craftgen KSG2 a později verze Craftgen KSG3-CB3 a od 01/2009 řada Craftgen KSG4 určených již pro širokou veřejnost. 


Několik základních a důležitých pravidel pro výrobu KS:

1. Zdroj konstantního proudu s dostatečným napětím.

2. Přesně spočítat výstupní proud pro elektrody.

3. Je vhodné zajistit průběžné míchání, nejlépe pomocí pomalootáčkové míchadla, což je stále mnohdy opomíjeno.
* Tvrzení, že při zahřátí KS na teplotu kolem 50˚C a při postupném ochlazování, dochází k mírné cirkulaci vody a tím samočinnému promíchávání roztoku je poněkud zcestné. Zahřátí vody jako takové před výrobou KS slouží především k jednomu účelu, tj. zvětšit její vodivost a rychleji tak nastartovat výrobní proces KS. Další metodou může být velmi nízký konstantní proud pro napájení elektrod, ale zase se velmi prodlouží jeho výroba.

4. Všeobecně vzdálenost elektrod by měla být násobkem jejich průměru, ale není to nutností.

5. Použitá voda by měla být, co nejčistší a tím i s nízkou vodivostí.
Vodivost by neměla překročit hodnotu 1µS při pokojové teplotě. Za dostatečně kvalitní lze považovat všechny injekční vody s označením Pro Injectione, které se dají zakoupit v lékárnách. Osobně používám velmi kvalitní vodu s vodivostí kolem 0,2-0,3µS s označením Aqua Purificata (nelze ji v každé lékárně zakoupit).

* Dle mojich zkušeností nedoporučuji k výrobě používat destilovanou vodu, kterou si lékárny pro svojí potřebu vyrábějí, mnohdy její čistota a tím i vodivost je daleko nad hranicí 1µS.

6. Zajistit změnu polarity elektrod nejlépe pomocí automatiky, v případě její absence aspoň pomocí ručního přepínače.

7. Zdržet se jednoduchých řešení automatiky pro ukončení vypnutí procesu výroby při docílení požadované koncentrace.
Lze to samozřejmě provést za dodržení poměrně přísných podmínek. U svého generátoru Craftgen KSG2 ji mám zabudovanou do své koncepce (bližší tech. parametry tohoto o hodně složitějšího generátoru jsem již uvedl zde), ale je to nejsložitější část generátoru a dá se na ní spolehnout pouze při důsledném dodržování podmínek, při kterých byla provedena kalibrace generátoru.Pro lepší představu o kvalitách tohoto už spíše profi generátoru a vyvracení "reklamních bludů" některých výrobců generátorů KS, uvádím záměrně několik zajímavých a podstatných informací z provozu tohoto generátoru. Tento prototyp je schopen vyrobit velmi kvalitní KS až o koncentraci 25ppm, které si své vynikající parametry drží už přes 2 měsíce, kdy byl vyroben první vzorek o objemu 400ml. Pro jeho výrobu byla použita voda o velmi nízké startovní vodivosti 0,2µS a teplotě vody 19˚C, čili za poměrně nepříznivých podmínek pro rychlé nastartování výrobního procesu. Přesto jeho výroba trvala poměrně krátkou dobu, cca. 4,5 hodiny. Výsledkem je kvalitní KS o jehož konečné koncentraci jsem se mohl přesvědčit náměry PWT konduktoměrem nejen v průběhu, ale i bezprostředně po ukončení jeho výroby a samozřejmě kontrolou velikosti částic pomocí intenzity laserového paprsku. Přes poměrně dlouhodobé skladování tohoto vzorku, mohu s klidným svědomím prohlásit, že kvalita Tyndallova efektu je stále stejná i po této již delší době na tak vysokou koncentraci. Bohužel dlouhodobým skladováním účinnost každého KS klesá, což není chyba, ale vlastnost.

* KS má největší účinnost cca. první 3 týdny od výroby. Za rozumnou dobu pro skladování lze proto považovat 1 měsíc, max. 2 od jeho výroby, kdy už účinnost takového KS je výrazně slabší, proto je vhodné vyrábět pouze takové množství, které zvládneme co nejdříve spotřebovat. Výjimkou mohou být nízké koncentrace kolem 5ppm, které si mohou své vlastnosti udržet i podstatně déle. V případě, že by se KS začalo jakkoliv svévolně zabarvovat nebo se začaly tvořit na dně usazeniny, již jej nepoužívat
.

* Dosažení koncentrace 10ppm jde poměrně rychle, rozhodně ne však za pár desítek minut u přístrojů klasických konstrukcí a "standardních" rozměrů použitých elektrod, pracující s malým napětím, byť se jedná o poměrně malé objemy vody, pokud máme v úmyslu vyrábět již kvalitní KS. Nad 10ppm stoupá koncentrace již velmi pozvolna, což ani to nečiní některým přístrojům vůbec problém. Pokud vyrábíme KS přímo v hyper rychlostech, docílíme sice rychlého vyrobení KS, ale o kvalitě v podobě minimalních velikostí částic nemůže být už řeč. Platí zde jednoduché pravidlo, něco za něco.
Je potřeba si uvědomit, že rychlost výroby je dána především velikosti činné plochy elektrod a množstvím vyráběného koloidu, tzn. že čím je účinná plocha elektrod větší a množství vody menší, tím je výroba KS rychlejší, ale musím upozornit, že ne vždy kvalitnější, protože velikost činné plochy elektrod by měla být také adekvátní vůči použitému množství vody pro výrobu KS. Použití vícero elektrod má také svá úskalí a bez použití účinného míchadla jej nedoporučuji. Výsledkem je sice znatelné zrychlení výroby, ale nutnost filtrace KS od nečistot je vždy nutností. Což nahrává zvýšené tvorbě clusterů a hlavně hydroxidu, proto nutnost filtrace KS. Pokud je někdo nedočkavý a spokojí se s průměrnou kvalitou KS, může být tato možnost pro něj přijatelným řešením.


* Měl jsem také možnost si díky přátelům, kteří vlastní z dřívějška komerčně prodávané generátory KS jejich kvality vyzkoušet. K mému údivu u všech bylo potřeba po ukončení výroby provést filtraci pro odstranění uvolněných velkých částic z elektrod přesto, že byly striktně dodrženy podmínky výroby, i co se kvality vstupní vody týče. K tomu by u výroby koncentrací do 20ppm, (natož do 10ppm) pro vnitřní použití, nemělo docházet. Výjimkou jsou koncentrace pro vnější použití, kde tohle je záměrem, kvůli větší účinnosti při aplikaci na kůži. Takže filtrace vyrobeného KS byla u těchto přístrojů již nutností.
O to více mě těší, že generátory Craftgen tohle splňují, i co se dosažené koncentrace týče, což u zkoušených přístrojů říci nemohu.


8.
Čas na výrobu KS pro určitou požadovanou koncentraci lze zhruba teoreticky vypočítat, ale osobně doporučuji použít již přesnější měřící postupy.

9. Pro přesnější měření výsledné koncentrace koloidu stříbra je vhodné používat PWT měřič (konduktoměr) pro měření vodivosti.

* Výslednou hodnotu koncentrace (ppm) pak spočítáme dle vzorce:
konečná naměřená vodivost koloidu v 
µS - počáteční vodivost vody v µS * koeficient 1,2 = koncentrace v ppm.

Např. 15
µS - 0,2µS * 1,2 = 17,76ppm, zaokrouhleno 17ppm.

10. Orientační měření lze provádět také pomocí červeného laseru. Čím větší koncentrace stříbra, tím je světelný sloupec ve tmě viditelnější.

* V případě příliš velkých částic i v menších koncentracích, což je nežádoucí, je světelný sloupec v menší koncentraci, např. 10ppm velmi zřetelně viditelný dokonce i za denního světla, což je špatně. U kvalitně vyrobeného KS o koncentraci 10ppm musí být světelný sloupec slabé intenzity. Pro lepší představu si můžete vyzkoušet chování laserového ukazovátka v čisté vodě, kde se žádný světelný sloupec nevytvoří a také se podívat zde, jak má paprsek a především barva KS správně vypadat (vlevo správně, vpravo špatně). Podmínkou je mít v laserovém ukazovátku dobré baterky a taky je vhodné laserem při měření otáčet, mění se tak intenzita světelného sloupce a bereme v potaz tu největší. Je také nutné používat pouze laserový paprsek červené barvy s bodovým zobrazením světelného paprsku, tj. s co nejmenší rozbíhavostí paprsku o vlnové délce 650-700nm. V případě použití nevhodného světelného zdroje může již docházet ke značným zkreslením. Pokud takovým laserovým světlem posvítíme na vzdálenější plochu, musí být vždy viditelný pouze červený bod (tečka) a nesmí docházet k jeho zvětšení, jak k tomuto dochází např. u svítilny. Pozor při manipulaci, laserový paprsek nesmí zasáhnout oči, ani odrazem, např. od zrcadla! Nicméně tyndallův efekt jako takový je pouze orientační metoda měření, zvláště pak v případě již vyšších koncentrací, (čím vyšší, tím je paprsek výraznější). Dále jej může také ovlivňovat intenzita denního světla (při umělém osvětlení nebo šeru, případně tmě bude vždy viditelnější), ale také zda se na paprsek díváme zvrchu, tj přes hladinu nebo z boku nádoby z čirého skla. Rovněž každý můžeme intenzitu paprsku vnímat jinak, proto je velmi vhodně mít v této oblasti měření již nějaké zkušenosti, nejlépe s velmi kvalitním vzorkem KS. Pro mě má velmi velkou vypovídající hodnotu transparentnost (průzračnost) a především stabilita tyndallova efektu i po dlouhodobějším skladování.

11. Výsledný kvalitní koloid do 20ppm si drží transparentní (čirou) barvu. Jakékoliv zabarvení (žlutá, zlatavá, hnědá, černá) je nežádoucí a spíše na závadu. Výjimkou jsou silnější koncentrace nad 20ppm, které mohou časem aglomerovat (dochází ke shlukování částic), což se projeví zabarvením koloidu. Silnější koncentrace KS (nad 25ppm) jsou vhodné spíše už k zevnímu užívání nebo v případě již vážných onemocnění. Rovněž je špatně, aby se během výroby uvolňovaly větší částice z elektrod a usazovaly se na dně nebo plavaly. Pokud k tomu dochází, může to znamenat, že je příliš velký výstupní proud, který "vytrhává" z elektrod příliš velké částice stříbra. Mnoho uživatelů, případně výrobců generátorů KS se snaží proces nesmyslně urychlovat, což mívá mnohdy tento efekt. Všeobecně platí, práce kvapná, málo platná a než požívat něco vyrobené ve spěchu je lepší posečkat, určitě se nám to vyplatí. V případě výroby již vysokých koncentrací, tudíž KS určeného pouze pro vnější aplikace, to nemusí být na závadu, ale pro vnitřní použití je takové KS zcela nevhodné.

* Rovněž nedoporučuji proces výroby přerušovat na déle než 30 minut než je dosažena požadovaná koncentrace. Pokud tohle uděláte, může koloid získat nafialovělý nádech a začít i pomalu tmavnout!

12. Je důležité se vyvarovat přidávání jakýchkoliv příměsí do vody, natož soli pro zlepšení vodivosti a urychlení tak výroby. Takto vyrobené KS už lze považovat za spíše zdraví škodlivé.

* Někteří přidávají do vody před započetím výroby menší množství již vyrobeného KS, což urychluje nastartování výrobního procesu, protože tím uměle zvětší startovní vodivost vody a zkrátí tím dobu potřebnou pro výrobu. Osobně ale nejsem zastáncem tohoto "urychlovače" výroby KS a mám k tomu své důvody.

13. Vyrobené KS je důležité skladovat v důkladně čistých nádobách z tmavého skla s uzávěrem, při pokojové teplotě, nejlépe ve tmě. Trochu menší teploty nejsou na škodu, ale rozhodně neskladovat v ledničce nebo dokonce zmrazovat. Rovněž musí být mimo dosah slunečního svitu a silného elektromagnetického pole (např. TV, PC, mobil, mikrovlnka, rádio...).
* Od několika uživatelů jsem dostal tip na skladování KS pod papírovou pyramidou tmavé barvy. Údajně dokáže životnost KS výrazně prodloužit, ale co je na tom pravdy netuším, zatím tento způsob skladování nemám ověřen.


14. Jakou koncentraci vyrábět pro vnitřní užívání?
Mnoho lidí se rovněž dohaduje jakou koncentraci vyrábět. Za celosvětový standard ne bez důvodu byla stanovena hodnota 10ppm. Všeobecně totiž platí, že KS o koncentraci 10ppm s obsahem malých částic stříbra je daleko účinnější než KS o koncentraci 20ppm s obsahem velkých částic stříbra. Myšleno tím vnitřní užívání, u vnějších aplikací lokálně na kůži nejsou větší částice až tak na škodu a někdy může mít takové KS výraznější efekt než KS s menšími částicemi stříbra.
Osobně ale nepovažuji za moc moudré začínat na poměrně vysokých koncentracích pro vnitřní užívání 20ppm a výše. Koncentrace 20ppm a vyšší jsou doporučeny na vlastní riziko užívat omezenou dobu při již vážných onemocněních, pak se snižují, viz. zkušenosti Petra, které jsou uvedeny níže. Myslím, že rozumnější je standardně užívat koncentrace 10-15ppm, které navíc mají i delší životnost než koncentrace vyšší, tudíž je u nich i menší pravděpodobnost aglomerace částic stříbra, což se projeví buď zabarvením KS nebo zvýrazněním světelného paprsku (Tyndallův efekt).

15. Použité Ag elektrody:

Co se ryzosti použitých Ag elektrod týče, již jsem se k tomu dostatečně vyjádřil i ve fóru. Každopádně jsem zastánce, co nejčistších vstupních surovin pro výrobu, takže já volil Ag 99,99, ale používám z úsporných důvodů i pro testovací účely Ag 99,9. Ale kdo nechce, nebo nemá dostatek financí na kvalitní Ag, tak aspoň za min. kvalitu lze považovat ryzost 99,9. Níže bych už rozhodně nešel. Každopádně je pravdou, že značnou pozornost je nutné věnovat při výběru kvalitní vody pro výrobu KS.
* Kvalitním a seriozním dodavatelem stříbra je např. firma Safina. Někteří sice tvrdí, že větší ryzost stříbra než je 99,95 neumí vyrobit, ale osobně vlastním certifikát ke svým elektrodám, které jsem si u nich nechal vyrábět na zakázku, kde je ona ryzost 99,99 i s chemickým rozborem uvedena, takže výše uvedené tvrzení pokládám za blábol nebo minulost.
** Pokud obdržíte elektrody v podobě drátu od výrobce jakkoliv ohnuté, stačí je pomocí plochých kleští a kusu hadru (aby se neudělaly rýhy) narovnat, jde to celkem snadno. Což jsem zjistil k mému pobavení, že i tohle může být pro některé neřešitelný problém :-)


16.
Čištění elektrod:
Pro jejich čištění je nejlepší používat houbičku na nádobí a vlažnou vodu. Čištěním tmavší a tvrdší stranou houbičky není za chvíli, co řešit. Musím ovšem upozornit, že ne všechny houbičky na nádobí jsou vhodné, protože některé spíše působí jako brusný papír, jak jsou tvrdé a můžou způsobit až poškození elektrod, proto doporučuji si jich nejdříve vícero vyzkoušet. Tím mám samozřejmě na mysli onu drsnější a tmavší stranu, ta hladší není příliš vhodná, protože je málo účinná a nemusí se podařit elektrody dostatečně očistit. Poté je dobré ještě elektrody vyleštit do lesku pomocí měkčího hadru. Před zahájením výroby a ponořením elektrod do roztoku je dobré elektrody opláchnout pod tekoucí vodou, jinak si zbytečně zavlečete do roztoku vlákna, která ulpěla při čištění na povrchu elektrod a že jich může být.

* Pravda, pokud někteří vyrábějí zlatavé produkty, tak to není vidět :-)

** V případě používání již jmenovaných a nevhodných napěťových zdrojů, může být rovněž s čištěním elektrod poněkud problém. Záměrně jsem provedl test s více než 60 násobkem správné hodnoty konstantního proudu (není výjimkou mezi uživateli při startu procesu více než 200 násobek!) a už chápu, proč mnozí uživatelé takovýchto "generátorů" mluví doslova o "vaření stříbra" a ono čištění elektrod je pak opravdu problém. Navíc elektrody už při mnou záměrně použitém proudu kolem 60mA vykazovaly po očištění značné nerovnosti na povrchu, z důvodu již zmiňovaného vytrhávání velkých částic stříbra do roztoku, vlivem nadměrného proudu.


Upozornění:
Nikdy nepoužívejte k čištění elektrod žádné ostré nebo brusné předměty, brusný papír, brusnou pastu, ani jiné chemikálie nebo přípravky, byť jsou určeny pro osobní hygienu, např. zubní pastu. Opravdu stačí pouze čistá voda.


Závěrem:
Člověk, který je pevně nohama na zemi zajisté po přečtení všech uvedených výrobních podmínek brzy pochopí, že výroba již opravdu kvalitního KS není až tak jednoduchá, jako je třeba slogan jednoho nejmenovaného výrobce generátorů, tj. jednoduché jako připravit kávu, ale může být také nebezpečná. Ono nebezpečí nemusí být pouze v nemoci zvané argyrie, z důvodu výroby a užívání nekvalitního KS vyrobeného přístroji, pro které není problém ani koncentrace 25ppm za 20 minut a jejichž výrobce naprosto bezostyšně přehlíží důležitá fakta pro výrobu kvalitního KS, ale rovněž můžete narazit na generátory, které jsou určeny široké (laické) veřejnosti přesto, že dosahují výstupního stejnosměrného napětí až 160V, sic o velmi malém proudu (1mA). Možná se to nezdá, ale i tak malý proud při takovém napětí dokáže již citelně projít tělem. Sám jsem si mohl při svých pokusech s konstrukcí prototypu generátoru Craftgen KSG2 vyzkoušet, jak citelné to může být. Představa, že by se jednalo o člověka se slabším srdcem nebo dokonce malé dítě, mě nenechává zcela klidným, jako nejmenované výrobce takového generátoru. Výrobek neměl ani žádnou ochranu nebo pojistku, která by tomuto zabraňovala, ale pouze informační leták, což mi připadá stejné, jako by elektrikář nechal odkrytovanou zásuvku a dal nad ní pouze informační cedulku. To, že přístroj neobsahoval ani základní uživatelský manuál je věc druhá. Takové výrobky jsou již očividně pro laickou veřejnost spíše nebezpečné a proto je na místě si nákup vhodného generátoru promyslet a v případě pochybnosti se dostatečně na podrobnosti u prodejce informovat.
Rovněž doba výroby KS o koncentraci 10ppm, natož 15ppm byla již mnohonásobně vyšší, než bylo výrobcem uvedeno (měřeno průběžně pomocí PWT konduktoměru). Za uvedenou dobu byla koncentrace KS sotva poloviční, což nasvědčuje tomu, že u přístroje výrobce neprovedl ani základní náměry a zřejmě koncentraci 10ppm a potřebný čas pro výrobu tipnul pouze pomocí tyndallova efektu, což je přinejmenším zarážející.


Několik rad při výběru komerčního přístroje pro výrobu KS:
- Vždy požadujte po výrobci přístroje atest, kde je mimo uvedené ryzosti stříbra i jeho chemický rozbor a také osvědčení o jakosti, což jsou dva rozdílné dokumenty. Atest by mě být vystaven na výrobce přístroje a neměla by to být x-tá špatně čitelná kopie něčeho v cizím jazyce.

- Součástí přístroje musí být věcný a srozumitelný manuál v českém jazyce.

- V případě, že přístroj zvládá výrobu KS v hyper rychlostech (např. 1min = 1ppm) jedná se s největší pravděpodobností o přístroj, který používá místo proudového zdroje napěťový zdroj, což je zásadní chyba a s kvalitním KS o velmi malých částicích nemá takový přístroj pranic společného.

- Zajímejte se jakou čistotu vody výrobce přístroje doporučuje. Běžná destilovaná voda je naprosto nevhodná.

- Zda výrobce poskytuje záruční a pozáruční servis.

- Zda jsou již Ag elektrody zahrnuty v konečné ceně přístroje, nebo jsou účtovány zvlášť.

- Informujte se předem na reference nabízených přístrojů, nejlépe prostřednictvím internetových diskuzí, kde můžete získat lepší přehled o kvalitách nabízených přístrojů díky zkušeností lidí, kteří již takové přístroje vlastní nebo mají s nima osobní zkušenosti.


Na co je potřeba si dávat pozor u již hotových produktů:
Dnes dosti podnikavců také nabízí již hotový produkt k prodeji v různých cenových relacích, bohužel bez veškeré atestace nutné pro prodej již hotového produktu v ČR. Nicméně i zde platí výše uvedené, tj. KS vyrobené standardním způsobem, tj. elektrolýzou, nesmí vykazovat žádné známky zabarvení, ani obsahovat jakékoliv usazeniny. Dále musí být VŽDY ve tmavých obalech, nejlépe ze skla. KS lze přechovávat i v průhledných obalech, ale pouze do koncentrace 5ppm nebo v naprosté tmě, to je potřeba mít na paměti. Pokud někdo KS nabízí v průhledných obalech i o vyšší koncentraci, tj. od 5ppm výše, pojem aglomerace částic mu zřejmě bude cizí. Takovéto KS i kdyby bylo sebe kvalitněji vyrobeno, rychle ztrácí na své původní kvalitě v přímé úměře, tj. čím vyšší je koncentrace KS, tím rychleji dochází k jeho svévolnému znehodnocení. Rovněž za maximální a ještě stabilní koncentraci lze považovat hodnotu do 25ppm, ovšem za předpokladu nejen dodržení všech přísných podmínek nutných pro výrobu kvalitního KS, ale také pro jeho uskladnění. Rovněž u obyčejných plastových obalů může docházet k uvolňování nežádoucích částic do KS, které je v takovém obalu uskladněno, proto tmavé sklo lze jednoznačně bez jakýchkoliv pochyb považovat za naprostou jistotu pro skladování KS a také za levnější variantu místo kvalitního tmavého plastového obalu.


Užívání KS:
K tomuto se již dosti zeširoka vyjádřil Petr (petrkl), který sepsal tento obsáhlý návod.

Podotýkám, že sám pil nějakou dobu z důvodu svého závažného onemocnění značně vysoké dávky o větší koncentraci dosti kvalitního KS, naprosto transparentní barvy, kterou si vyrábí svojim komerčně prodávaným generátorem SG7 a díky svojim zkušenostem vnesl dosti světla kolem výroby a užívání KS a objasnil spoustu důležitostí při jeho výrobě, za češ mu patří můj dík a uznání.  Rovněž můj dík patří habanovi a jiným "badatelům" z fóra U pramene.

* Rozhodně však nedoporučuji někoho k léčbě KS nutit, každý má svobodnou volbu se pro něj rozhodnout nebo zamítnout.

* Doporučuji před prvním užitím KS pro všechny případy si nejdříve vyzkoušet rozetřít trochu KS na zápěstí, kvůli možné alergii na stříbro a teprve po cca. 1 hodině, jej užít vnitřně

* Snaha o produkci vysokých koncentrací má svá nejen výrobní, ale i zdravotní úskalí, což je potřeba mít na paměti. Za standardní koncentraci koloidního stříbra pro vnitřní užití je považována hodnota 10ppm. 


Tak na zdraví!

Craft
^ nahoru ^

Validace stránky