Výroba koloidného striebra v domácich podmienkach

10.5.2008  Craft

Info 22.10.2009

Spuštěn nový internetový obchod E-shop.Info 15.1.2009

Spustenie samostatnej internetovej prezentácie pre generátory Craftgen 
www.craftgen.cz a www.craftgen.euInfo 1.1.2009


Začal sa predaj nového modelového radu Craftgen KSG4.Info 17.6.2008:


Značne variabilný prístroj na výrobu veľmi kvalitného koloidného striebra Craftgen KSG3, splňujúce doleuvedenie podmienky. Dá sa zakúpiť tu.Vzhľadom na stále značné nejasnosti, čo sa výroby koloidného alebo iónového striebra týka (ďalej KS), som sa rozhodol spísať tu svoje poznatky a skúsenosti s jeho výrobou. Teóriu už zámerne uvádzať nebudem, tej už bolo napísané pomerne dosť. Ak niekto nevie, čo je koloidné striebro, na čo slúži a ďalšie dôležité veci, všetko potrebné si môžete dohledat treba na google.sk.
Pozastavenie predaja dosť kvalitného KS pod obchodným označením Ag100 s údajnou koncentráciou 10ppm (v skutočnosti bola väčšia) – hoci ani nebolo práve najlacnejšie, ktoré sa dalo do konca roka 2007 v ČR kúpiť a aj nahrávanie neserióznym výrobcom generátorov KS ma priviedli k tomu, aby som sa podrobnejšie zaoberal jeho domácou výrobou.

Z důvodu množících se dotazů na kvalitu i nabízených hotových produktů prostřednictvím internetu, jsem se rozhodl sepsat své poznatky do malého článku pod výstižným názvem klamy - reklamy.Vysvetlivky často používaných pojmov a skratiek:
KS - koloidné striebro
Ag - chemická značka striebra
ppm - jednotka koncentrácie koloidného striebra (štandardne používaná je 10 ppm)
μS - jednotka vodivosti
PWT konduktomer - merač na meranie vodivosti vody (vhodný je len s rozsahom do 99,9 μS)
Tyndallov efekt - orientačné meranie koncentrácie KS pomocou červeného laserového lúča


Farba KS má byť zlatá alebo číra (transparentná) ?

Veľa ľudí sa stále dohaduje, aká farba KS je správna. Niektorí tvrdia, že správne a maximálne účinné KS je práve zlatistej farby, iní tvrdia, že je úplne číre.

Výroba KS má mnoho úskalí, ktoré sa dajú pri istých skúsenostiach zvládnuť a vyrobiť si tak KS s vysokou kvalitou. Ak ste si niekedy kúpili KS s obchodným označením Ag100 od výrobcu Aurum Health Products Ltd. (Anglie), ktoré v ČR a SR distribuovala firma PharmaActive, zistili ste, že KS bolo i po niekoľkých mesiacoch stále krásne číre a jeho účinnosť nebola práve placebo-efektom.

Prečo má KS vyrobené v domácich podmienkach zlatavú farbu?

Kameňom úrazu je práve voľba vhodného zdroja. Jedným z najpoužívanejších zdrojov pre proces elektrolýzy a výrobu KS je práve napäťový zdroj. Ak ho použijeme, môžeme sa spoľahnúť, že vyrobíme KS zlatej farby a ak je aj po ukončení výroby číre, do druhého dňa svoje zlaté zafarbenie získa.

Prečo k tomu dochádza?

Jednoducho preto, že ak dodržíme podmienku kvalitnej vody na výrobu KS, ktorej vodivosť je veľmi nízka - od 0,1 uS do 1uS, tak v prípade použitia napäťového zdroja dôjde k jednoduchému efektu, kedy počiatočný prúd rapídne stúpne na mnohonásobok svojej správnej hodnoty.

Čo tým docielime?

Pri takto silnom prúde dôjde k vytrhávaniu veľkých častíc z Ag elektród a mnohokrát k ich sčernaniu a k uvoľňovaniu čiernej hmoty z ich povrchu. Súčasne sa tvorí i kal na dne nádoby. To mnoho ľudí vyrieši precedením a už sa tým, čo vlastne vyrobili, ďalej nezaoberajú. A to je práve tá chyba, ktorá nahráva strašidlu menom argýria, pretože častice striebra sú tak veľké, že náš organizmus musí vynaložiť nemalé úsilie na to, aby ich z tela vylúčil. Väčšinou sa však začnú zachytávať v tele - väčšinou v pečeni. Toto je samozrejme dlhý (mnohoročný) proces a nedochádza k tomu za niekoľko mesiacov. Iba ak by sa takéto KS užívalo v značných dávkach.
* Na lepšiu predstavu toho, ako vyzerá spomínané zafarbenie kože v praxi a aj v extrémnych prípadoch - ktoré vyvolávajú ochorenie zvané argýria, ktorú si privodil Paul Karason, užívajúci KS už dlhé roky  a s peknou zlatou farbou - je tu niekoľko videí.

Dá sa vôbec v domácich podmienkach vyrobiť KS s rozumnou veľkosťou častíc a neohrozovať si tak vlastné orgány nahromadeným striebrom?

Je to pomerne jednoduché a správnou odpoveďou je prúdový zdroj. Ak si vyrobíme prúdový zdroj a vypočítame správnu hodnotu prúdu, ktorú budeme počas celého výrobného procesu presne dodržiavať, je veľká pravdepodobnosť, že KS si svoju číru farbu uchová dostatočne dlho a nezačne dochádzať k aglomerácií. Za predpokladu, že vyrábame KS s rozumnou koncentráciou.

Prečo pravdepodobnosť?

Pretože sú tu ďalšie aspekty, ktoré sa podceňujú. Ľudia, ktorí používajú napäťové zdroje, uvádzajú, že pri zmene polarity dochádza k väčšiemu uvoľňovaniu čiernej hmoty do roztoku. Ale pri používaní prúdového zdroja Vás môžem uistiť, že k takémuto efektu nedôjde. Takisto ak si vyrobíte KS a dodržíte všetky podmienky na výrobu, môže aj KS s väčšou koncentráciou nad 20 ppm začať aglomerovať, t. j. dochádza k zhlukovaniu častíc a vytvárajú sa tak oveľa väčšie častice striebra. To sa prejaví zlatou farbou KS, čomu sa bohužiaľ nedá zabrániť. KS s vysokými koncentráciami je pomerne nestabilné, preto k tomuto javu dochádza.

Jednoznačne: použitie prúdového zdroja má naozaj svoje opodstatnenie, čo sa týka kvality a veľkosti vyrobených častíc a tým aj účinnosti KS. 

Z českých výrobcov komerčne predávaných generátorov KS nepoznám žiadneho, ktorý by spĺňal požiadavky na prijateľnú kvalitu KS. Naopak môžem odporúčať generátory radu SilverGen (hlavne model SG7, pri modeli SG6 som s odstupom času zaznamenal niekoľko opodstatnených výhrad užívateľov - z hľadiska konštrukčných častí, ktoré môžu spôsobovať veľký problém s manipuláciou prístroja). To ma aj inšpirovalo k vývoju svojej koncepcie generátora Craftgen KSG2 a neskôr verzie Craftgen KSG3-CB3 a od januára 2009 radu Craftgen KSG4, ktorú sú už určené aj pre širokú verejnosť. 


Niekoľko základných a dôležitých pravidiel pre výrobu KS:

1. Zabezpečiť zdroj konštantného prúdu s dostatočným napätím.

2. Presne vypočítať výstupný prúd pre elektródy.

3. Je vhodné zabezpečiť priebežné miešanie, najlepšie pomocou pomalootáčkového miešadla, na čo sa ešte stále často zabúda.
* Tvrdenie, že pri zahriatí KS na teplotu okolo 50 ˚ C a pri postupnom ochladzovaní dochádza k miernej cirkulácii vody a tým samočinnému miešaniu roztoku je trochu scestné. Zahriatie vody pred výrobou KS slúži predovšetkým na jeden účel - zväčšiť jej vodivosť a rýchlejšie tak naštartovať výrobný proces KS. Ďalšou metódou môže byť veľmi nízky konštantný prúd pre napájanie elektród, ale tu sa zasa veľmi predĺži jeho výroba.

4. Všeobecne platí, že vzdialenosť elektród by mala byť násobkom ich priemeru, ale nie je to nutnosťou.

5. Použitá voda by mala byť čo najčistejšia a tým i s nízkou vodivosťou.
Vodivosť by nemala prekročiť hodnotu 1μS pri izbovej teplote. Za dostatočne kvalitné možno považovať všetky injekčné vody s označením Pro Injection, ktoré sa dajú kúpiť v lekárňach. Osobne používam veľmi kvalitnú vodu s vodivosťou okolo 0,2-0,3 μS s označením Aqua purificata (nedá sa kúpiť v každej lekárni).

* Podľa mojich skúseností neodporúčam na výrobu používať destilovanú vodu, ktorú si lekárne vyrábajú pre svoju potrebu, častokrát je jej čistota a tým aj vodivosť ďaleko nad hranicou 1 μS.

6. Zabezpečiť zmenu polarity elektród najlepšie pomocou automatiky, v prípade jej absencie aspoň pomocou ručného prepínača.

7. Zdržať sa jednoduchých riešení automatiky na ukončenie procesu výroby pri docielení požadovanej koncentrácie.
Dá sa to samozrejme vykonať za dodržanie pomerne prísnych podmienok. Pri svojom generátore Craftgen KSG2 ju mám zabudovanú do svojej koncepcie (bližšie tech. parametre tohto oveľa zložitejšieho generátora som už uviedol tu), ale je to najzložitejšia časť generátora a dá sa na ňu spoľahnúť len pri dôslednom dodržiavaní podmienok, pri ktorých bola vykonaná kalibrácia generátora.Pre lepšiu predstavu o kvalitách tohto už skôr profesionálneho generátora a vyvrátenie "reklamných bludov" niektorých výrobcov generátorov KS, uvediem zámerne niekoľko zaujímavých a dôležitých informácií z prevádzky tohto generátora. Tento prototyp je schopný vyrobiť veľmi kvalitné KS s koncentráciou 25 ppm, ktoré si svoje vynikajúce parametre udrží viac ako 2 mesiace, kedy bola vyrobená prvá vzorka o objeme 400 ml. Na jeho výrobu sa použil vodu s veľmi nízkou počiatočnou vodivosťou 0,2 μS a teplotou vody 19 ˚ C. Čiže ide o pomerne nepriaznivé podmienky na rýchle rozbehnutie výrobného procesu KS. Napriek tomu jeho výroba trvala pomerne krátku dobu, cca. 4,5 hodiny. Výsledkom je kvalitné KS o ktorého konečnej koncentrácii som sa mohol presvedčiť premeraním PWT konduktomerom nielen počas, ale aj bezprostredne po ukončení jeho výroby a samozrejme kontrolou veľkosti častíc pomocou intenzity laserového lúča. Napriek relatívne dlhodobému skladovaniu tohto vzorky môžem s pokojným svedomím vyhlásiť, že kvalita Tyndallovho efektu je stále rovnaká aj po tejto dlhšej dobe (vzhľadom na tak vysokú koncentráciu). Bohužiaľ dlhodobým skladovaním účinnosť každého KS klesá, čo nie je chyba, ale vlastnosť.

* KS má největší účinnost cca. první 3 týdny od výroby. Za optimálny čas pre skladovanie možno preto považovať 1 mesiac, max. 2 od jeho výroby, kdy už účinnost takového KS je výrazně slabší, preto je vhodné vyrábať len také množstvo, ktoré zvládneme do tejto doby spotrebovať. Výnimkou môžu byť nízke koncentrácie okolo 5 ppm, ktoré si môžu svoje vlastnosti udržať oveľa dlhšie. V případě, že by se KS začalo jakkoliv svévolně zabarvovat nebo se začaly tvořit na dně usazeniny, již jej nepoužívat
.

* Dosiahnutie koncentrácie 10 ppm je možné pomerne rýchlo, rozhodne však nie za pár desiatok minút u prístrojov klasickej konštrukcie a so "štandardnými" rozmermi použitých elektród, pracujúcich s malým napätím. Hoci sa jedná o relatívne malé objemy vody, ak máme v úmysle vyrábať kvalitné KS. Nad 10 ppm stúpa koncentrácia už veľmi pozvoľna, avšak ani to nerobí niektorým prístrojom vôbec problém. Ak vyrábame KS v hyper-rýchlostiach, docielime síce rýchle vyrobenie KS, ale o kvalite v podobe minimálnej veľkosti častíc nemôže byť už ani reči. Platí tu jednoduché pravidlo: niečo za niečo.
Je treba si uvedomiť, že rýchlosť výroby je daná predovšetkým veľkosťou činnej plochy elektród a množstvom vyrábaného koloidu. To znamená, že čím je účinná plocha elektród väčšia a množstvo vody menšie, tým je výroba KS rýchlejšia. Musím však upozorniť, že výroba nie je vždy aj kvalitnejšia, pretože veľkosť činnej plochy elektród by mala byť adekvátna aj voči množstvu vody na výrobu KS. Použitie viacerých elektród má aj svoje úskalia a bez použitia účinného miešadla, ho neodporúčam.. Výsledkom je síce poznateľné zrýchlenie výroby, ale filtrácia KS od nečistôt je nutná vždy. To napomáha zvýšenej tvorbe klastrov a hlavne hydroxidu, preto je potrebné KS filtrovať. Ak je niekto nedočkavý a uspokojí sa s priemernou kvalitou  KS, môže byť táto možnosť pre neho prijateľným riešením.


* Vďaka priateľom, ktorí vlastnia skôr predávané generátory KS, som mal možnosť vyskúšať si ich kvalitu. Na moje počudovanie bolo po ukončení výroby vždy potrebné vykonať odfiltrovanie - aby sa odstránili veľké uvoľnené častice z elektród. Bolo to potrebné aj napriek tomu, že sa prísne dodržiavali podmienky výroby (aj čo sa týka kvality vstupnej vody). K tomu by pri výrobe koncentrácií do 20 ppm, (a už vôbec nie 10 ppm) na vnútorné použitie, nemalo dochádzať. Výnimkou sú koncentrácie na vonkajšie použitie, kde je táto skutočnosť zámerom - kvôli väčšej účinnosti pri aplikácii na kožu. Takže filtrácia vyrobeného KS bola pri týchto prístrojoch nutnosťou.
O to viac ma teší, že  generátory Craftgen toto spĺňajú, aj čo sa týka dosiahnutej koncentrácie. To sa nedá povedať o skúšaných prístrojoch.


8. Čas na výrobu KS pre určitú požadovanú koncentráciu možno zhruba teoreticky vypočítať, ale osobne odporúčam použiť presnejšie meracie postupy.

9. Na presnejšie meranie výslednej koncentrácie koloidov striebra je vhodné používať PWT merač (konduktomer) na meranie vodivosti.

* Výslednú hodnotu koncentrácie (ppm) potom vypočítame podľa vzorca:
konečná nameraná vodivosť koloidov v
μS - počiatočná vodivosť vody v μS * koeficient 1,2 = koncentrácia v ppm.

Napr. 15
µS - 0,2µS * 1,2 = 17,76ppm, zaokrúhlene: 17ppm.

10. Orientačné merania možno vykonávať aj pomocou červeného lasera. Čím väčšia koncentrácia striebra, tým je svetelný stĺpec v tme viditeľnejší.

* V prípade príliš veľkých častíc i v menších koncentráciách, (čo je nežiadúce), je svetelný stĺpec v menšej koncentrácii, napr 10 ppm veľmi jasne viditeľný dokonca aj za denného svetla. To je však zlé. U kvalitne vyrobeného KS s koncentráciou 10 ppm musí mať svetelný stĺpec slabú intenzitu. Pre lepšiu predstavu si môžete vyskúšať správanie sa laserového ukazovadla v čistej vode, kde sa žiadny svetelný stĺpec nevytvorí a tiež sa pozrieť tu, ako má lúč a predovšetkým farba KS správne vyzerať (vľavo správne, vpravo zle). Podmienkou je mať v laserovom ukazovadle dobré batérie a tiež je vhodné laserom pri meraní otáčať, mení sa aj intenzita svetelného stĺpca. My berieme do úvahy tú najväčšiu. Je tiež nutné používať len laserový lúč červenej farby s bodovým zobrazením, t. j. s čo najmenšou rozbiehavosťou lúča vlnovej dĺžky 650-700 nm. V prípade použitia nevhodného svetelného zdroja môže dochádzať ku značným skresleniam. Ak takým laserovým svetlom posvietime na vzdialenejšiu plochu, musí byť vždy viditeľný iba červený bod (bodka) a nesmie dochádzať k jeho zväčšeniu, ako k tomu dochádza napríklad pri svetle. Pozor: pri manipulácii laserový lúč nesmie zasiahnuť oči, ani odrazom, napríklad od zrkadla! Tyndallov efekt ako taký je len orientačnou metódou merania, najmä v prípade vyšších koncentrácií, (čím vyššia, tým je lúč výraznejší). Ďalej ho môže ovplyvňovať aj intenzita denného svetla (pri umelom osvetlení alebo šere, prípadne tme bude vždy viditeľnejší), ale aj to, či sa na lúč pozeráme zvrchu, t. j. cez hladinu alebo z boku nádoby z číreho skla. Takisto môže každý človek vnímať intenzitu lúča inak, preto je veľmi vhodné mať v tejto oblasti merania už nejaké skúsenosti, najlepšie s veľmi kvalitnou vzorkou KS. Pre mňa má veľmi veľkú vypovedajúcu hodnotu transparentnosť (priezračnosť) a predovšetkým stabilita Tyndallovho efektu aj po dlhšom skladovaní.

11. Výsledné kvalitné koloidy do 20 ppm si držia transparentnú (číru) farbu. Akékoľvek zafarbenie (žlté, zlatisté, hnedé, čierne) je nežiadúce a skôr na závadu. Výnimkou sú silnejšie koncentrácie nad 20 ppm, ktoré môžu časom aglomerovať (dochádza k zhlukovaniu častíc), čo sa prejaví zafarbením koloidov. Silnejšie koncentrácie KS (nad 25 ppm) sú vhodné skôr na vonkajšie používanie alebo v prípade vážnych ochorení. Takisto nie je dobré, aby sa počas výroby uvoľňovali väčšie častice z elektród a prichytávali sa na dne alebo plávali. Ak k tomu dochádza, môže to znamenať, že je príliš veľký výstupný prúd, ktorý "vytrháva" z elektród príliš veľké častice striebra. Mnoho užívateľov, prípadne výrobcov generátorov KS sa snaží proces nezmyselne urýchľovať, čo máva často tento efekt. Všeobecne platí české príslovie: práce kvapná, málo platná a radšej ako používať niečo vyrobené v zhone, je lepšie počkať, určite sa nám to vyplatí. V prípade výroby vysokých koncentrácií, teda KS určeného len navonkajšie aplikácie, to nemusí prekážať, ale na vnútorné použitie je také KS úplne nevhodné.

* Rovnako neodporúčam proces výroby prerušiť na dlhšie ako 30 minút, ak je dosiahnutá požadovaná koncentrácia. Ak toto urobíte, môže koloid získať fialový nádych a začať aj pomaly tmavnúť!

12. Je dôležité vyhnúť sa pridávaniu akýchkoľvek prímesí do vody, či soli pre zlepšenie vodivosti a urýchľovať tak výrobu. Takto vyrobené KS už možno považovať za skôr zdraviu škodlivé.

* Niektorí pridávajú do vody pred začatím výroby menšie množstvá už vyrobeného KS, čo urýchľuje naštartovanie výrobného procesu, pretože sa tým umelo zväčší počiatočná vodivosť vody a tým sa skráti čas potrebný na výrobu. Osobne ale nie som zástancom tohto "urýchľovača" výroby KS a mám na to svoje dôvody.

13. Vyrobené KS je dôležité skladovať v dôkladne čistých nádobách z tmavého skla s uzáverom, pri izbovej teplote, najlepšie v tme. Trochu menšie teploty nie sú na škodu, ale KS sa rozhodne nesmie skladovať v chladničke či dokonca zmrazovať. Takisto musí byť mimo dosahu slnečného svitu a silného elektromagnetického poľa (napr. TV, PC, mobil, mikrovlnka, rádio ...)
* Od niekoľkých užívateľov som dostal tip na skladovanie KS pod papierovou pyramídou tmavej farby. Údajne to dokáže výrazne predĺžiť životnosť KS. Zatiaľ to však nemám overené.


14. Akú koncentráciu vyrábať pre vnútorné užívanie?
Mnoho ľudí sa tiež dohaduje, akú koncentráciu vyrábať. Za celosvetový štandard (nie bezdôvodne) bola stanovená hodnota 10 ppm. Všeobecne totiž platí, že KS s koncentráciou 10 ppm s obsahom malých častíc striebra je omnoho účinnejšie ako KS s koncentráciou 20 ppm a s obsahom veľkých častíc striebra. Myslené je tým vnútorné užívanie, u vonkajších aplikácií lokálne na koži nie sú väčšie častice až tak na škodu a niekedy môže mať také KS výraznejší efekt než KS s menšími časticami striebra.
Osobne ale nepovažujem za príliš múdre začínať na pomerne vysokých koncentráciách - na vnútorné užívanie 20 ppm a vyššie. Koncentrácie 20 ppm a vyššie sú odporúčané (na vlastné riziko) po obmedzenú dobu až pri vážnych ochoreniach, potom sa znižujú. Pozrite si skúsenosti Petra, ktoré sú uvedené nižšie. Myslím si, že rozumnejšie je štandardne užívať koncentrácie 10-15 ppm, ktoré navyše majú aj dlhšiu životnosť než koncentrácia vyššia, preto je u nich aj menšia pravdepodobnosť aglomerácie častíc striebra, čo sa prejavuje buď zafarbením KS alebo zvýraznením svetelného lúča (Tyndallov efekt).


15. Použité Ag elektródy:
Čo sa rýdzosti použitých Ag elektród týka, už som sa k tomu dostatočne vyjadril aj vo fóre. Každopádne som zástancom čo najčistejších vstupných surovín pre výrobu, takže ja som volil Ag 99,99, ale používam z úsporných dôvodov (a na testovacie účely) elektródy Ag 99,9. Ale kto nechce, alebo nemá dostatok financií na kvalitné Ag, tak za min. kvalitu možno považovať rýdzosť 99,9. Nižšie by som už rozhodne nešiel. Každopádne je pravda, že veľkú pozornosť je potrebné venovať výberu kvalitnej vody na výrobu KS.
* Kvalitným a serióznym dodávateľom striebra je napríklad firma Safina. Niektorí síce tvrdia, že väčšiu rýdzosť striebra ako je 99,95 nedokáže vyrobiť, ale osobne vlastním certifikát ku svojím elektródam, ktoré som si u nich nechal vyrobiť na zákazku, kde je uvedená rýdzosť 99,99 aj s chemickým rozborom, takže vyššie uvedené tvrdenie pokladám za výmysel alebo minulosť.
** Ak dostanete elektródy v podobe drôtu od výrobcu a budú akokoľvek poohýbané, stačí ich pomocou plochých klieští a handry (aby sa neurobili ryhy) narovnať, dá sa to celkom ľahko. Čo som zistil (na pobavenie) je, že aj toto môže byť pre niektorých neriešiteľný problém :-)


16. Čistenie elektród:
Na ich čistenie je najlepšie používať špongiu na riad a vlažnú vodu. Po očistení tmavšou a tvrdšou stranou špongie nie je o chvíľu čo riešiť. Musím však upozorniť, že nie všetky špongie na riad sú vhodné, pretože niektoré skôr pôsobia ako brúsny papier a môžu spôsobiť až poškodenie elektród. Preto odporúčam, aby ste najskôr vyskúšali viac druhov. Tým mám samozrejme na mysli drsnejšiu a tmavšiu stranu, tá hladšia nie je príliš vhodná, pretože je málo účinná a nemusí sa podariť elektródy dostatočne očistiť. Potom je dobré ešte elektródy vyleštiť do lesku pomocou mäkkej utierky. Pred začatím výroby a ponorením elektród do roztoku je dobré elektródy opláchnuť pod tečúcou vodou, inak si zbytočne zanesiete do roztoku vlákna, ktoré sa zachytili pri čistení na povrchu elektród a môže ich byť naozaj veľa.

* Pravda, ak niektorí používatelia vyrábajú zlatisté produkty, tak to nie je vidieť :-)

** V prípade používania už menovaných a nevhodných napäťových zdrojov, môže byť aj s čistením elektród trochu problém. Zámerne som vykonal test s viac ako 60-násobkom správnej hodnoty konštantného prúdu (medzi užívateľmi nie je výnimkou ani 200-násobok pri spúšťaní procesu!) A už chápem, prečo mnohí používatelia takýchto "generátorov" hovoria doslova o "varení striebra" Čistenie elektród je potom naozaj problém. Navyše elektródy pri mnou zámerne použitom prúde okolo 60 mA vykazovali po očistení značné nerovnosti na povrchu, z dôvodu už spomínaného vytrhávania veľkých častíc striebra do roztoku, vplyvom nadmerného prúdu.


Upozornenie:
Nikdy nepoužívajte na čistenie elektród žiadne ostré alebo brúsne predmety, brúsny papier, brúsnu pastu, ani iné chemické látky alebo prípravky, hoci sú určené pre osobnú hygienu, napríklad zubnú pastu. Naozaj stačí len čistá voda.


Na záver:
Človek, ktorý je pevne nohami na zemi určite po prečítaní všetkých uvedených výrobných podmienok čoskoro pochopí, že výroba naozaj kvalitného KS nie je až tak jednoduchá, ako je potrebné. Slogan jedného nemenovaného výrobcu generátorov, t. j.: "Jednoduché ako pripraviť kávu", ale môže byť aj nebezpečný. To nebezpečenstvo nemusí byť iba v ochorení, ktoré sa nazýva argýria a je spôsobené výrobou a užívaním nekvalitného KS vyrobeného takými prístrojmi, pre ktoré nie je problém vyrobiť koncentráciu 25 ppm za 20 minút a ktorých výrobca bez ostychu ignoruje dôležité fakty o výrobe KS. Takisto však môžete naraziť na generátory, ktoré sú určené širokej laickej verejnosti napriek tomu, že dosahujú jednosmerné napätie až 160 V, aj keď len s veľmi malým prúdom (1 mA). Možno sa to nezdá, ale aj tak malý prúd pri takom napätí dokáže citeľne prejsť telom. Sám som si mohol pri svojich pokusoch s konštrukciou prototypu generátora Craftgen KSG2 vyskúšať, aké citeľné to môže byť. Predstava, že by išlo o ľudí so slabším srdcom alebo dokonca malé dieťa, ma nenecháva úplne pokojným - ako nemenovaného výrobcu takého generátora. Výrobok nemal ani žiadnu ochranu alebo poistku, ktorá by tomuto bránila, ale iba informačný leták, čo mi pripadá rovnaké, ako keby elektrikár nechal odkrytovanú zásuvku a dal nad ňu iba informačnú tabuľku. To, že prístroj neobsahoval ani základný užívateľský manuál, to je druhá vec. Takéto výrobky sú už očividne pre laickú verejnosť skôr nebezpečné a preto je na mieste premyslieť si nákup vhodného generátora a v prípade pochybnosti sa na podrobnosti informovať u predajcu.
Aj čas výroby KS s koncentráciou 10 ppm, nieto ešte 15 ppm už bol mnohonásobne vyšší, ako bolo výrobcom uvedené (merané priebežne pomocou PWT konduktomera). Za uvedenú dobu bola koncentrácia KS sotva polovičná, čo nasvedčuje tomu, že pri prístroja výrobca nevykonal ani základné námery a zrejme koncentráciu 10 ppm a potrebný čas na výrobu odtipoval iba pomocou Tyndallovho efektu, čo je prinajmenšom zarážajúce.


Niekoľko rád pri výbere komerčného prístroja na výrobu KS:
- Od výrobcu prístroja vždy vyžadujte atest, kde je okrem rýdzosti striebra uvedený i jeho chemický rozbor. Takisto je tu aj osvedčenie o akosti, čo sú dva rozdielne dokumenty. Atest by mal byť vystavený pre výrobcu prístroja a nemala by to byť x-tá nečitateľná kópia nejakého dokumentu v cudzom jazyku.

- Súčasťou prístroja musí byť i vecný a zrozumiteľný návod v českom (slovenskom) jazyku.

- V prípade, že prístroj zvláda výrobu KS za veľmi krátky čas (napr. 1 minúta = 1 ppm), ide s najväčšou pravdepodobnosťou o prístroj, ktorý používa namiesto prúdového zdroja zdroj napäťový, čo je však zásadná chyba a s kvalitným KS s veľmi malými časticami nemá takýto prístroj nič spoločné.

- Zaujímajte sa o to, akú čistotu vody odporúča výrobca prístroja. Bežná destilovaná voda je absolútne nevhodná.

- Zistite si, či výrobca poskytuje záručný a pozáručný servis.

- Zda jsou již Ag elektrody zahrnuty v konečné ceně přístroje, nebo jsou účtovány zvlášť.

- Vopred sa informujte na referencie ponúkaných prístrojov, najlepšie v internetových diskusiách. Môžete tu získať lepší prehľad o kvalitách ponúkaných prístrojov - vďaka skúsenostiam ľudí, ktorí už takéto prístroje vlastnia alebo majú s nimi osobné skúsenosti.


Na co je potřeba si dávat pozor u již hotových produktů:
Dnes dosti podnikavců také nabízí již hotový produkt k prodeji v různých cenových relacích, bohužel bez veškeré atestace nutné pro prodej již hotového produktu v ČR. Nicméně i zde platí výše uvedené, tj. KS vyrobené standardním způsobem, tj. elektrolýzou, nesmí vykazovat žádné známky zabarvení, ani obsahovat jakékoliv usazeniny. Dále musí být VŽDY ve tmavých obalech, nejlépe ze skla. KS lze přechovávat i v průhledných obalech, ale pouze do koncentrace 5ppm nebo v naprosté tmě, to je potřeba mít na paměti. Pokud někdo KS nabízí v průhledných obalech i o vyšší koncentraci, tj. od 5ppm výše, pojem aglomerace částic mu zřejmě bude cizí. Takovéto KS i kdyby bylo sebe kvalitněji vyrobeno, rychle ztrácí na své původní kvalitě v přímé úměře, tj. čím vyšší je koncentrace KS, tím rychleji dochází k jeho svévolnému znehodnocení. Rovněž za maximální a ještě stabilní koncentraci lze považovat hodnotu do 25ppm, ovšem za předpokladu nejen dodržení všech přísných podmínek nutných pro výrobu kvalitního KS, ale také pro jeho uskladnění. Rovněž u obyčejných plastových obalů může docházet k uvolňování nežádoucích částic do KS, které je v takovém obalu uskladněno, proto tmavé sklo lze jednoznačně bez jakýchkoliv pochyb považovat za naprostou jistotu pro skladování KS a také za levnější variantu místo kvalitního tmavého plastového obalu.


Užívanie KS:
K tomuto sa už dosť zoširoka vyjadril Petr (petrkl), ktorý vypracoval tento obsiahly návod

Podotýkam, že sám po nejaký čas pil (z dôvodu svojho vážneho ochorenia) značne vysoké dávky s väčšou koncentráciou dosť kvalitného KS, úplne transparentnej farby, ktoré si vyrába svojím komerčne predávaným generátorom SG7 a vďaka svojim skúsenostiam vniesol dosť svetla do výroby a používania KS a objasnil veľa dôležitých skutočností o jeho výrobe, za čo mu patrí moja vďaka a uznanie. A moja vďaka patrí aj Habano a iným "výskumným pracovníkom" z fóra U pramene.

* Rozhodne však neodporúčam, aby ste niekoho na liečbu KS nútili, každý má slobodnú voľbu sa pre ňu rozhodnúť alebo ju zamietnuť.

* Pred prvým užitím KS odporúčam (pre všetky prípady), aby ste si najskôr vyskúšali rozotrieť trochu KS na zápästie, kvôli možnej alergii
na striebro a až po cca. 1 hodine, ho užiť vnútorne.


* Snaha o produkciu vysokých koncentrácií má svoje nielen výrobné, ale aj zdravotné úskalia, čo je potrebné mať na pamäti. Za štandardnú koncentráciu koloidného striebra na vnútorné použitie je považovaná hodnota 10 ppm.


Tak na zdravie!

Craft
^ nahor ^

Validace stránky