Klamy reklamy

17.9.2010  Craft


Vzhledem k tomu, že se na moji osobu množí dotazy i na výběr již hotového koloidního stříbra (dále jen KS), protože KS se čím dál více dostává do podvědomí nejen obyčejného člověka, ale i velkých firem, rozhodl jsem se tady uvést své praktické poznatky a postřehy, aby se lidé naučili rozlišovat často pouhé reklamní fráze ve spojitosti s již hotovým produktem ve formě KS.

Poslední dobou se s nabídkami produktu v podobě KS doslova roztrhl pytel. Nový Prodejci se objevují jako houby po dešti a předhánějí se v nabídkách, cenách a pouťových povídačkách.
Z hlediska získání zákazníků je logické, že používají slovní obraty, mající za úkol vyzdvihnout jedinečnost právě jejich nabízeného produktu. Je potřeba si také uvědomit, že starodávným pravidlem úspěšnosti prodejce je říkat potencionálnímu zákazníkovi pouze to, co chce slyšet a ohromit jej odborností a moderní technologií výroby. Čím odborněji to bude vypadat, tím lépe. V drtivě většině jsou to ale pouze smyšlené fráze mající za úkol ohromit. Ať už ale tito prodejci napíší cokoliv, důležité je pouze jedno a tím je opravdová kvalita jejich nabízeného produktu. Toto je ale pro laika velmi těžké posoudit. Tím spíše, když čte na stránkách prodejců pouze samé rádoby ohromující fráze na nabízený produkt. Pokud si někdo myslí, že drtivá většina výrobců / prodejců má pro výrobu nějakou supermoderní laboratoř a používají opravdu velkokapacitní výrobníky, tak jej asi zklamu, stejně tak ty, co si myslí, že tito výrobci / prodejci mají na své produkty nějakou certifikaci. I kdyby se našel u nás zákony ctítí výrobce a prodejce KS, nikdy by se mu oficiální certifikaci pro prodej v ČR získat nepodařilo, neboť KS bohužel již u nás spadá od roku 2008 mezi léčivo, což je dosti zákeřný tah českého zdravotnictví s farmacií v zádech.
Jediný produkt, který má oficiálně přidělenou certifikaci aspoň pro prodej coby kosmetického přípravku je Ag100 od dovozce Pharma Activ, kterého osobně považuji za jediného solidního oficiálního prodejce produktu v podobě KS o vysoké kvalitě u nás. U všech ostatních produktů nabízeného KS se jedná pouze o černý prodej snažící se ohromit reklamními plky.
Dokonce se najdou i takový, kteří KS vyrobené standardním způsobem řadí do sféry homeopatické a doslova pletou lidem hlavu bláboly o nutnosti 21x před užitím protřepávat, tohle mě opravdu pobavilo ze všech těchto nesmyslů nejvíce :) Ono je sice všeobecně dobré před každým užitím veškeré tekuté produkty vždy protřepávat, o tom není pochyb, ale ne přesně 21x, jak již bývá uváděno ve spojitosti s tekutými homeopatiky, což i v tomto případě je poněkud přitažené za vlasy.

Na trhu je v drtivé většině KS vyrobené standardním způsobem, tj. elektrolýzou, které je také označováno jako koloidní-iontové stříbro. Jenom pro úplnost uvádím, že forma elektrolýzy může být jak stejnosměrná, tak střídavá a používá se zde malého až vysokého napětí. Dále se KS může vyrábět chemicky, většinou s přidanými proteiny, což je již KS o vysokých koncentracích 100 a více ppm a nebo mletím na malé mikročástice stříbra, kde se dosahuje ještě vyšších koncentrací. Nicméně takové extrémně vysoké koncentrace již nepovažuji za bezpečné pro vnitřní použití.


Obal výrobku:
Jedni výrobci / prodejci tvrdí, stačí průhledný obal, druzí pouze tmavý obal, tak kdo má vlastně pravdu?
Dálo by se říci oba, ale nejdříve je si potřeba uvědomit souvislosti.
Nejrozšířenější a také nejlevnější výroba KS je formou elektrolýzy. Hotový produkt je mnohdy také označován jako koloidní iontové stříbro, z důvodu většího zastoupení iontových částic. Toto KS, ale nic neztrácí na své účinnosti a osobně jej považuji za jedno z nejbezpečnějších při rozumných koncentracích a užívání. Toto KS je ovšem velmi choulostivé na správné podmínky nejen při výrobě, tak při samotném skladování. Jeho použitelnost je do cca. 2 měsíců od výroby, protože pomalu, ale jistě klesá jeho účinnost. Pokud někdo takové KS o koncentraci 5ppm nabízí v průhledném plastovém obalu, lze toto považovat za zcela správné, neboť KS o tak nízké koncentraci nevytváří téměř žádné shluky částic, neboli aglomeruje. Platí zde také jednoduché pravidlo, čím vyšší koncentrace (ppm), tím je vyšší pravděpodobnost aglomerace částic.
Naopak u koncentrace od cca. 6ppm výše je nutné pro zachování největší účinnosti, která je cca. 14dní od jeho výroby a pro zabránění tomuto poklesu je nutné použití již tmavého obalu. Je celkem jedno jestli bude standardně hnědý, modrý nebo jiná tmavá barva snižující propustnost světla. Důležité je, aby obal nebyl transparentní, čili průhledný a co nejvíce bránil propustnosti světla.  Pokud chce někdo přesto používat transparentní obaly i u vyšších koncentrací, tak musí počítat se skladováním v dostatečné tmě.
Dalším rozdílem je materiál obalu. Osobně upřednostňuji sklo, kde není co pokazit. U plastu už to bývá trochu složitější, vzhledem k množství druhů plastu a zdaleka ne všechny tady vyhovují. Základem je plast, který neuvolňuje žádné látky, které tento plast obsahuje, proto u produktu ve tmavém skle není co pokazit.


Cena produktu:
Dalším blábolem je omlouvání ceny výmyslem typu "supermoderní výroba v laboratoři", která byla již tady zmiňována. Nečiní mi problémem si na svém soukromém přístroji vyrobit v domácích podmínkách i KS pro aplikace, jež vyžadující z hlediska sterilního, zachování co největší čistoty, jaká je v domácích podmínkách dosažitelná. Ale stejně jako u všeho, tak i u výroby KS formou elektrolýzy se dá konečná kvalita vyrobeného KS dosti pokazit nesprávným výrobním postupem. Od doby, kdy se přístroje značky Craftgen objevili poprvé na českém trhu uplynulo už více jak 2 roky a za tuto dobu jsem zaznamenal už několik takových prodejců, kteří zneužívají tyto výrobníky určené pro domácí použití právě pro komerční velkovýrobu, díky kvalitě produktu, který jsou schopny tyto přístroje v domácích podmínkách vyrobit. Zřejmě i proto, že KS jimi vyrobené je schopno si min. 2 měsíce své vlastnosti udržet i při vyšších koncentracích, ovšem pouze při striktním zachování podrobného výrobního postupu, který je součástí přístrojů. Proto mě opravdu pobaví pak číst ony superlativy těchto výrobců / prodejců o jejich high-tec výrobě a jiné výmysly. Ke stejným případům zcela určitě dochází i v případě výrobníků KS od jiných výrobců.
Možná se někdo vyšší cenou za hotový produkt v podobě KS zbavuje svých pochybností a mnohdy si pouze naivně namlouvá, že co je drahé, musí být také kvalitní. Tohle ovšem platilo za dob první republiky, kdy drobní živnostníci dbali o svoji pověst a jejich výrobky vs. cena tomu opravdu odpovídali. Dnes je toto měřítko naprosto nepoužitelné. Pokud si někdo naivně myslí, že v ceně je promítnuta i nějaká prodejcem slibovaná "neviditelná" kvalita, je na omylu. Vše je založeno pouze na reklamních frázích mající za úkol ohromit.
Při základních znalostech výroby KS a vhodném výrobníku KS si lze vyrobit produkt o vysoké kvalitě v ceně cca. 20kč za 300ml KS o libovolné koncentraci. 1 litr KS pak dokonce už za cenu cca. 60kč a 5 litrový kanystr za cenu cca. 160kč. Toto jsou opravdu reálné náklady na výrobu kvalitního KS spojené pouze s náklady na kvalitní vodu. Cokoliv více jsou již pouze náklady na výrobu, prodej a především zisk, aby se tato podnikatelská činnost vůbec výrobcům / prodejcům vyplatila. Některé až nechutné ceny KS bych chápal pouze v případě úřední certifikace jejich produktu, která není levnou záležitostí. Tito výrobci a prodejci sázejí především a pouze na jednu kartu a tím je přesvědčit všechny o tom, že KS si nelze v domácích podmínkách kvalitně vyrobit. Toto je pouze naprostý blud a při dodržení pravidel a zásad nutných pro výrobu, je výsledná vysoká kvalita produktu ve formě KS zaručena.  Základem jsou ovšem znalosti postupu výroby a kvalitní výrobník KS.


Etiketa produktu:
Další věcí je mnohdy nečitelná etiketa produktu na fotografiích v eshopech. Je pochopitelné, že laika tohle asi zajímat nebude, ale jelikož nejsem určitě sám kdo ví, co musí takový výrobek pro oficiální prodej v ČR na etiketě nést, tak je mi naprosto jasný důvod těchto nečitelností na fotografiích produktu.


Zdravotní rizika:
Tady je potřeba si předem uvědomit, že KS jako takové je v podstatě ATB, i když funguje na jiných principech než klasická ATB. Cílem KS je především eliminovat cizorodé mikroorganismy, proto je potřeba s tímto prostředkem stejně zacházet. Za ty dva roky, co se aktivně problematice výroby a užívání KS věnuji jsem si mohl ověřit, že je zde mnoho polopravd až mýtů. Je potřeba si také uvědomit, že vše ve velkém množství škodí, ať je produkt sebekvalitnější, stejně tak si můžeme uškodit třeba vypitím najednou obrovským množstvím vody a pokud není jinak zdravotně závadná je v rozumném množství naprosto neškodná. Tímto přirovnáním mám na mysli pouze to, že vše je potřeba provádět s rozumem.
Je na místě souběžně s časovým odstupem, ale i nějaký čas po vysazení dávek KS užívat probiotika nebo lépe synbiotika. Rozhodně KS nerozlišuje dobré mikroorganismy od těch špatných a likviduje vše, na co narazí, a co je schopné svojim působením likvidovat. Osobně se neztotožňuji s názorem, že se KS podílí na jakémsi zocelování IS v podobě jakési regenerace, jak se člověk může v různých reklamních článcích dočís, ale svou aktivitou IS výrazně odlehčuje. Proto stále dosti podceňovanou záležitostí při užívání KS je nutnost současného užívání probiotik, nebo lépe synbiotik (probiotika + prebiotika). V případě intolerance laktózy je vhodnější zvolit probiotika bez mléčného cukru. Pokud dojde k podcenění důležitosti obnovy střevní mikroflóry, může po vysazení KS dojít i s několikatýdenním zpožděním k rozjetí střevních problémů, jako jsou průjmy, zácpy, nadýmání, křeče v břiše a celkový pocit nezdravého zažívání. Příčinou je právě nedostatek zdravé střevní flóry a přemnožení se mikroorganismů, především plísní a kvasinek, které se do těla snadno dostanou potravou a dýcháním, protože tyto organismy jsou všude přítomny, mnohdy však stále přežívají někde v těle, protože ani KS není zárukou jejich dokonalého vyhlazení z organismu.


V dnešní době si totiž až příliš mnoho lidí zvyklo ponechávat své zásadní rozhodnutí na někom jiném, nebo příliš snadno uvěřit reklamním mystifikacím a už se dále nezabývat podrobnostmi, buď z pohodlnosti, nebo pouze sebe omlouvajícího nedostatku času. Ono zdraví je ovšem něco, co bychom měli dávat na první místo a nenechávat o něm rozhodovat pouze jiné a sami pro něj neudělat vůbec nic. Mnohdy pouze v podobě času nutného pro nastudování si souvislostí.^ nahoru ^


Validace stránky